Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Så vill Moderaterna satsa på Oskarshamns sjukhus: Närvårdscentrum och cancerrehabilitering

ANNONS

OSKARSHAMN

Moderaterna vill etablera ett närvårdscentrum och ett cancerrehabiliteringscentrum på Oskarshamns sjukhus.

Malin Sjölander (gruppledare för Moderaterna och vice ordförande i regionstyrelsen i Region Kalmar län), Carl Dahlin (vice ordförande i personalutskottet i Region Kalmar län), Lennart Hellström (ledamot i regionstyrelsen och ledamot i regionfullmäktige) och Robin Hanzl (kandiderar till regionfullmäktige i höstens val) berättade om detta på en pressträff på fredagseftermiddagen.

Vi börjar med närvården. Här handlar det om sköra och multisjuka patienter.

Vårdplatser finns

– Många gånger är de kanske lite för sjuka för att vara kvar i hemmet – och lite för friska för att hamna på medicinkliniken, sa Malin Sjölander.

Hon fortsatte:

– Då behöver man kanske ligga inne en vecka för att få rätt medicin och bli stabil och så vidare. Vi vill även ha ett kompetensnav på Oskarshamns sjukhus, där det finns personal som forskar inom nära vård. Utvecklingsarbetet som görs ska dokumenteras. Oskarshamns sjukhus skulle kunna bli en föregångare i södra Sverige.

– Och i dag finns det 17 vårdplatser på sjukhuset i Oskarshamn som skulle kunna användas i ett närvårdscentrum, sa Malin Sjölander, som konstaterade att det inte finns några närvårdsplatser i vårt län i dag.

Men den här vårdformen kommer att bli viktigare och viktigare framöver, betonade hon.

”Det här är framtidens sjukvård”

MALIN SJÖLANDER (M)

– Det är en trygghetsfråga, då fler hamnar i glappet mellan äldreomsorgen och sjukhusvården. Det här är framtidens sjukvård. Och det är en av Moderaternas stora satsningar i handlingsprogrammet som vi går till val på (programmet, som består av totalt 109 punkter, behandlas på förbundsstämman i Nybro under lördagen), sa Malin Sjölander.

Lennart Hellström underströk att Moderaterna värnar om Oskarshamns sjukhus.

– Det är det minsta sjukhuset i länet – och det sårbaraste, ur personalförsörjningssynpunkt. Ortopedin är ett exempel på en del som har stuckit ut. Nu vill vi profilera och nischa medicinkliniken ytterligare. För närvarande har de strokevården som sin nisch. Vi vill lägga till cancerrehabiliteringen.

”Fler får cancer – och flera studier visar att man mår mycket bättre om man som patient får en strukturerad cancerrehabilitering”

LENNART HELLSTRÖM (M)

– Fler får cancer – och flera studier visar att man mår mycket bättre om man som patient får en strukturerad cancerrehabilitering. Sjukskrivningstiden förkortas och livskvaliteten förbättras. Det handlar om att ha ett multimodalt omhändertagande. Flera professioner är inblandade – rehabiliteringsläkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer med flera. Det här är egentligen eftersatt i hela Sverige. Det kan bli så oerhört mycket bättre. Vår vision är att cancerrehabiliteringen ska bli ett prioriterat område som ska utvecklas. Och vi vill att Oskarshamns sjukhus ska ha en betydande roll i den utvecklingen, sa Lennart Hellström.

Han är medveten om att det är ont om rehabiliteringsläkare i hela Sverige.

”Viktig del”

– Här får man försöka locka dem genom att hosta upp lite pengar. Det kommer att kosta en del, och då får det göra det. Det är en viktig del, sa Lennart Hellström.

– Ja, och på nationell nivå har man tagit ett beslut om att alla patienter som får cancer ska erbjudas rehabilitering, inflikade Malin Sjölander.

Hon berättade att Moderaterna kommer att ställa en fråga i ämnet, en interpellation, till regionmajoriteten på regionfullmäktigesammanträdet nästa vecka.

”Man kan inte bara säga att det saknas kompetens”

MALIN SJÖLANDER

– Vi vill veta hur stor del av cancerpatienterna som faktiskt erbjuds rehabilitering. Man kan inte bara säga att det saknas kompetens. Nu har faktiskt regeringen och riksdagen bestämt att vi ska göra detta. Då kan vi inte bara strunta i det. Det gäller att lösa problemet, sa Malin Sjölander.

”Stor skillnad”

– Det talas ofta om sjuksköterskebrist och så vidare. Det finns sjuksköterskor, men det är brist på sjuksköterskor som vill arbeta i Region Kalmar län. Det är en väldigt stor skillnad. Då måste man, som Lennart säger, bli en attraktivare arbetsgivare för att locka hit folk, poängterade Carl Dahlin.

Moderaterna vill ha ett cancercentrum på varje sjukhus i länet.

– Just för att man ska ha en tillhörighet när man får cancer. Men strålning kommer du bara att kunna få i Kalmar – och Linköping i vissa fall, sa Malin Sjölander.

– Det är en allvarlig sjukdom och många blir psykiskt påverkade av detta. All forskning visar på att man mår mycket bättre om man får ett bra stöd i en strukturerad rehabilitering. Sedan kan den se olika ut, sa Lennart Hellström.

Foto: Peter A Rosén

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS