Search
Close this search box.
Edit Content
Search

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Hela denna sida är en annons

Sälja företag

Sälja företag: Allt du behöver veta inför din företagsförsäljning

NÄRINGSLIV

Sälja företag? En företagsförsäljning är ofta en av de största affärerna du gör i ditt liv. För att få önskat pris är det viktigt att noggrant gå igenom samtliga steg i processen. I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta inför att du ska sälja ditt bolag.

Att sälja företag är en avancerad och ofta emotionellt laddad process som kräver noggrann planering och insikt. Det handlar inte bara om en affärstransaktion, utan är ett strategiskt steg som kan påverka din ekonomi i framtiden och arvet efter ditt företag. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta för att lyckas med din företagsförsäljning, från förberedelser och värdering till att hitta rätt köpare och hantera skatt och risker.

En av de viktigaste faktorerna för en lönsam försäljning är att anlita en företagsmäklare. I Am Growth är en digital företagsmäklare med lång erfarenhet av att sälja företag. Med I Am Growth har du ett bollplank genom hela processen, samtidigt som du säkerställer att alla steg sköts på korrekt och professionellt sätt. Från värdering till förhandling, ser I Am Growth till att du får ut det mesta av din försäljning.

Call to action

Varför sälja sitt företag?

Att sälja sitt företag är ett stort beslut som innebär både möjligheter och utmaningar. Många företagsägare kommer till en punkt där de funderar på att sälja bolaget, och anledningarna kan variera. Det kan handla om att man närmar sig pensionen och inte har någon att överlämna verksamheten till. I andra fall kan det vara ett strategiskt affärsbeslut, där försäljning av företag eller aktiebolag kan ge tillgång till kapital för andra investeringar.

En företagsförsäljning kan också vara en utväg för dem som känner att de har tagit företaget så långt de kan och nu önskar att ägna sin tid och energi åt nya utmaningar. Marknadsförhållanden spelar också in – kanske har marknaden mognat till den punkt där det är mest lönsamt att sälja din verksamhet snarare än att fortsätta driva den.

Ta dig tid att fundera igenom varför du vill sälja och förbered dig ordentligt. Detta inkluderar att sätta sig in i allt från hur man hittar rätt köpare av bolaget till att förstå eventuella risker med att sälja företag. Om du överväger att sälja bolag bör du alltid söka professionell rådgivning för att vara säker på att du får en framgångsrik och gynnsam försäljning.

När ska man sälja aktiebolag?

Timing är en kritisk faktor i alla affärsbeslut, och det är särskilt sant när det kommer till att sälja aktiebolag. En felaktig timing kan minska det totala värdet på din företagsförsäljning och göra hela processen mer komplicerad än nödvändigt. Men när är det egentligen rätt tidpunkt för att sälja sitt bolag?

 • Ekonomisk situation: Om ditt företag uppvisar stark tillväxt och lönsamhet, kommer det att vara mer lockande för potentiella köpare. Detta kan i sin tur leda till en bättre värdering och därmed en mer lönsam försäljning av aktiebolag eller företag.
 • Marknadsförhållanden: Om marknaden är på uppgång och det finns en hög efterfrågan på den typ av verksamhet du driver, kan det vara en utmärkt tidpunkt att sälja företag. Om branschen däremot genomgår en nedgång eller står inför regulatoriska utmaningar, kan det vara klokt att vänta.
 • Personliga skäl: Det kan finnas andra skäl än de affärsmässiga bakom beslutet att sälja bolaget. Kanske närmar du dig pensionering, eller kanske har du fått ett erbjudande om ett nytt och spännande projekt. I dessa fall kan det vara lämpligt att överväga en företagsförsäljning snarare än att fortsätta driva bolaget.

Oavsett omständigheterna är det avgörande att göra en noggrann analys och eventuellt söka professionell rådgivning för att avgöra den mest lämpliga tiden för att sälja företaget. En välplanerad företagsförsäljning minimerar risker och maximerar möjligheterna till vinst.

Förberedelser inför att sälja bolag

Att förbereda sig inför att sälja aktiebolag, eller annat typ av företag, kräver noggrann planering och strategiskt tänkande. Om du funderar på att sälja ditt bolag eller aktiebolag, är det viktigt att du inte förbiser några kritiska steg.

 • Strukturera: Först och främst måste du se till att alla finansiella rapporter och dokument är i ordning. En potentiell köpare kommer att vilja se en klar och tydlig bild av företagets finansiella hälsa. Det inkluderar inte bara resultatrapporter och balansräkningar, utan också skattehandlingar. Om du inte har dessa dokument redo kan det leda till onödiga förseningar och komplikationer i försäljningsprocessen
 • Juridiska förberedelser: En viktig förberedelse för att sälja ett företag inkluderar den juridiska aspekten. Se över alla kontrakt, licenser och andra avtal som företaget är bundet av. Det kan också vara viktigt att göra en inventering av immateriella tillgångar som varumärken eller patent, eftersom dessa kan öka värdet på företaget.
 • Identifiera styrkor och svagheter: Ett annat viktigt steg är att identifiera företagets unika försäljningspunkter och kommunicera dem effektivt till potentiella köpare. Det kan handla om allt från en stark marknadsposition till ett särskilt teknologiskt kunnande. Ta även reda på vilka svagheter som finns i verksamheten, för att kunna åtgärda dem inför försäljning.

En framgångsrik försäljning av företag kräver ofta att du samarbetar med en företagsmäklare. Mäklaren finns där genom hela processen, och ser till att alla viktiga förberedelser genomförs korrekt. Deras expertis kan vara ovärderlig när du ska ta dig igenom alla stegen i att sälja aktiebolag.

Sälja bolag

Sälja företag: Värdering är kritiskt

Att bestämma företagets värde är en av de mest kritiska aspekterna i en företagsförsäljning. Utan en korrekt värdering inför att sälja företag, riskerar du antingen att sälja det för ett pris som är lägre än dess verkliga värde eller att sätta ett pris som är så högt att det avskräcker potentiella köpare. Därför måste du göra en noggrann och välgrundad värdering av företaget innan du går vidare med försäljningen.

Det finns flera metoder för att värdera ett företag inför en företagsförsäljning, och valet av metod kan variera beroende på företagets storlek, bransch och finansiella hälsa.

 • Multiplar: Ett vanligt tillvägagångssätt är att använda sig av multiplar, där företagets vinst multipliceras med en branschspecifik faktor. Detta kan ge en grundläggande uppfattning om företagets marknadsvärde.
 • Kassaflöde: En annan metod är att genomföra en diskonterad kassaflödesanalys (DCF). Denna metod tar hänsyn till företagets framtida kassaflöden och diskonterar dem till nuvärde. Detta kan vara en mer komplex men också mer exakt metod för att fastställa värdet på företaget.

I värderingsprocessen är det också viktigt att ta hänsyn till företagets immateriella tillgångar, såsom:

 • Varumärken
 • Patent
 • Kundrelationer

Även kundrelationer, know-how och goodwill kan vara sådant som inverkar. Dessa kan ofta vara svåra att kvantifiera men kan ha en betydande inverkan på företagets totala värde.

Tänk också på skattekonsekvenserna av försäljningen. Skatt på att sälja bolag kan påverka det totala värdet och bör diskuteras med en skatteexpert för att du ska undvika obehagliga överraskningar.

Det är kritiskt att göra en noggrann värdering som tar hänsyn till alla relevanta faktorer. Om möjligt, överväg att anlita en professionell värderingsexpert som kan erbjuda en opartisk och välgrundad bedömning av ditt företags värde. Detta kan vara en ovärderlig resurs i din företagsförsäljning.

Hur kan jag öka värdet innan jag ska sälja företaget?

Om du planerar att sälja ditt företag eller aktiebolag, är det inte bara bra att veta vad det är värt i dagsläget, utan också hur du kan öka dess värde inför en företagsförsäljning. Det finns flera strategier du kan använda för att göra din verksamhet mer attraktiv för potentiella köpare och därmed få ett högre pris vid försäljningen.

Inför en försäljning av ditt företag eller aktiebolag, bör du för det första se över ditt företags finansiella prestanda. Genom att förbättra lönsamheten kan du direkt öka företagets värdering. Det kan handla om att minska kostnader eller att öka intäkter genom nya kundavtal eller expansion till nya marknader.

En annan viktig faktor är ditt företags marknadsposition. Ett företag som har en stark position på marknaden eller en unik nisch är ofta mer attraktivt vid en försäljning. Därför kan det vara värt att investera i marknadsföring och varumärkesbyggande aktiviteter inför en företagsförsäljning.

För att förbättra företagets värde inför att du ska sälja bolaget, kan du också fokusera på att stärka de immateriella tillgångarna, som patent, varumärken eller kundrelationer. Immateriella tillgångar kan vara svåra att värdera men har ofta en betydande inverkan på företagets totala värde.

Nr du ska sälja en verksamhet, glöm inte heller bort personalen. Ett engagerat och kompetent team kan vara en stark försäljningspunkt. Därför kan det vara en god idé att investera i personalutveckling och arbetsmiljö inför en försäljning. Glöm inte att ta hänsyn till de skattekonsekvenser som kan uppstå. Diskutera med en skatteexpert för att förstå hur olika strategier för att öka företagets värde kan påverka skatten för din företagsförsäljning.

Företagsförsäljning

Sälja bolaget: Så hittar du rätt köpare

Att hitta rätt köpare är en avgörande faktor i en framgångsrik företagsförsäljning. Det räcker inte att bara sätta ett pris och hoppas på det bästa – du behöver aktivt söka och identifiera köpare som inte bara har de ekonomiska resurserna, utan också den strategiska visionen att förvalta och utveckla verksamheten.

Ett av de första stegen i att hitta en lämplig köpare är att definiera hur din idealiska köpare ser ut. Är det en konkurrent, en leverantör, eller kanske en privat investerare? Varje typ av köpare har sina egna för- och nackdelar, och det är viktigt att förstå dessa när du förbereder din försäljning.

Nätverkande är en viktig del av sökprocessen. Använd ditt professionella nätverk och branschorganisationer för att sprida ordet om att du planerar att sälja ditt bolag eller aktiebolag. Digitala plattformar och sociala medier kan också vara användbara verktyg för att nå en bredare publik. Kom ihåg att en företagsmäklare ofta besitter ett brett nätverk av potentiella köpare, och kan matcha ditt bolag mot rätt köpare.

Diskretion kan vara en betydande faktor, särskilt om du inte vill oroa anställda eller kunder om försäljningen. Därför kan det vara en god idé att arbeta med en mäklare eller rådgivare som kan hantera förhandlingar och introduktioner konfidentiellt.

När du väl har identifierat potentiella köpare, är nästa steg att kvalificera dem. Detta inkluderar att granska deras finansiella kapacitet samt deras erfarenhet och kompetens inom din bransch. Ett vanligt misstag är att fokusera enbart på det högsta budet, men det är minst lika viktigt att säkerställa att köparen har resurser och kompetens att lyckas med verksamheten.

Skriva avtal – viktig del i en företagsförsäljning

När du har hittat en lämplig köpare och kommit överens om företagets värde är det dags för nästa kritiska steg i att sälja bolag: skriva ett köpeavtal. Avtalet utgör grunden för hela din företagsförsäljning och det är avgörande att det utformas på ett sätt som skyddar både säljarens och köparens intressen.

Ett välskrivet avtal för att sälja företag bör inkludera flera nyckelelement:

 • För det första, fullständig och korrekt beskrivning av vad som ingår i försäljningen: fastigheter, inventarier, immateriella tillgångar och så vidare. Det bör också finnas klausuler som behandlar eventuella framtida ansvarsfrågor, som garantier och efterlevnad av lagar och regler.
 • En viktig komponent i avtalet är betalningsvillkoren. Det måste klart och tydligt specificeras hur och när köpeskillingen ska betalas, och såklart hur mycket som ska betalas. Eventuella finansieringsvillkor bör också klargöras, inklusive vad som händer om finansieringen fallerar.
 • Det kan också vara relevant att inkludera klausuler om konkurrensbegränsning för säljaren, särskilt om du planerar att starta en ny verksamhet inom samma bransch efter försäljningen. Samtidigt bör avtalet skydda köparen från att ta över okända skulder eller andra risker som följer med att köpa ett aktiebolag.

Även skatten på din företagsförsäljning måste beaktas i avtalet. Det är viktigt att förstå hur försäljningen kommer att beskattas och att inkludera nödvändiga klausuler för att hantera eventuella skattefrågor.

Det rekommenderas starkt att anlita juridisk och finansiell expertis för att utforma avtalet. Ett felaktigt eller ofullständigt avtal kan leda till komplicerade rättsliga tvister och potentiellt underminera hela försäljningsprocessen.

Vikten av ett LOI

Kom ihåg att det första avtalet sällan accepteras av köparen utan motbud. När man ska sälja bolag är det vanligt att det uppstår en förhandling, som kan pågå i olika lång tid. Innan man börjar förhandla kan det vara klokt att skriva ett LOI (Letter of Intent). Ett LOI är ett icke-bindande avtal som skrivs mellan säljare och, eventuell, köpare. Detta avtal skrivs ofta tidigt in i processen. Avtalet klargör några grundfaktorer för att en affär ska kunna bli av, vilket säkerställer att du och köparen inte står allt för långt ifrån varandra och att en affär således är möjlig.

Sälja aktiebolag

Sälja företag: skatt och hur det fungerar

En sak som du måste vara väl förberedd på och ha god förståelse för när du ska sälja företag, är hur skatteregler påverkar transaktionen. Detta gäller både för dig som säljer och för den potentiella köparen.

För det första bör du vara medveten om att beskattningen kan variera beroende på om det handlar om en försäljning av aktier i ett aktiebolag eller en försäljning av företagets tillgångar. Varje alternativ har sina egna skattekonsekvenser och dessa kan vara avgörande för hur attraktiv affären är för både säljare och köpare.

En vanlig missuppfattning är att det inte är någon skatt på företagsförsäljning. Detta är inte alltid fallet. Vinsten från försäljningen av ett företag eller aktiebolag är i de flesta fall skattepliktig som kapitalvinst och skattesatsen varierar beroende på olika faktorer, inklusive företagets struktur och säljarens personliga skattesituation.

Om du säljer ditt bolag kan du också komma att stöta på frågor kring moms. Om försäljningen räknas som en överlåtelse av en verksamhet som helhet, är den oftast momsfri. Men detaljerna är komplexa och det rekommenderas att rådgöra med en skatteexpert eller företagsmäklare.

Att genomföra skatteplanering kan också minska skattebördan. Till exempel kan vissa kostnader och förluster som har uppstått i företaget kvittas mot vinsten, vilket kan minska den skatt som ska betalas.

Experter inom denna typ av skatterelaterade frågor kan hjälpa dig att identifiera det mest skatteeffektiva sättet att strukturera försäljningen, samt förbereda nödvändiga dokument och deklarationer.

Hur lång tid tar det att sälja bolag?

Ingen företagsförsäljning är den andra lik. Alla bolag ser olika ut, och säljarens och köparens villkor kan skilja sig avsevärt mellan olika affärer. Således går det inte att på förhand säja hur lång tid din försäljning av företag kommer ta.

Som nämnt är det en stor process att sälja sitt bolag, och man bör räkna med att det tar flera månader. I de allra flesta fall kan man sälja sitt företag inom 4–12 månader. För större bolag kan processen ta lite längre tid, medan mindre bolag och e-handlar i bästa fall kan säljas inom 4–6 månader.

Om ditt företag är lönsamt, med god historik och en unik nisch är sannolikheter stor att försäljningen kan gå relativt snabbt. För en snabb process bör du också se till att du är redo för en försäljning av ditt företag. Värdera och städa upp i bolaget, ta fram alla nödvändiga nyckeltal och ha övrig information nära till hands, för att underlätta för köparen.

Risker med att sälja aktiebolag

Förutom allt annat du måste sätta dig in i så behöver du vara medveten om att det kan innebära vissa risker att sälja ett aktiebolag.

 • En av de mest påtagliga riskerna är att sätta för lågt pris på företaget. Om du inte har en korrekt värdering av företaget kan du gå miste om en stor del av dess verkliga värde. Detta understryker vikten av en noggrann och välgrundad företagsvärdering innan du går vidare med försäljningen.
 • En annan risk är att inte genomföra en grundlig due diligence. Om du som säljare inte är transparent eller missar att delge viktig information om företaget, kan detta leda till juridiska komplikationer efter försäljningen. Det kan också skada ditt rykte, vilket kan vara särskilt problematiskt om du planerar att fortsätta verka inom samma bransch.
 • Skattekonsekvenser är också en potentiell risk. Som vi tidigare nämnt i avsnittet om skatt, är det viktigt att känna till hur försäljningen kommer att beskattas. Om detta inte hanteras korrekt kan det leda till oväntade skattekostnader som äter upp en del av vinsten från försäljningen.
 • Konfidentiell information kan vara en annan känslig punkt. Om information om försäljningen läcker ut innan den är officiell kan det påverka affärsrelationer, anställdas moral och även företagets aktiekurs om det är ett publikt bolag.
 • Slutligen finns det alltid en risk att affären inte går igenom. Det kan bero på en rad faktorer, som att finansieringen fallerar för köparen eller att någon av parterna drar sig ur. Därför är det viktigt att ha en väl utformad avtalsstruktur som skyddar dina intressen.

Att sälja ett företag är ett stort beslut och det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att förstå och minimera de risker som kan vara förknippade med detta. Genom att vara noggrann, transparent och ta hjälp av en företagsmäklare kan många av dessa risker dock undanröjas.

FAQ

Genom denna artikel bör du ha fått en omfattande inblick i vad det innebär att sälja företag. Men det kan fortfarande finnas specifika frågor som du undrar över. I det här avsnittet svarar vi på några av de vanligast förekommande frågorna kring företagsförsäljning.

Vad är en “earn-out” i en företagsförsäljning? 

Earn-out är en betalningsmodell där en del av köpeskillingen betalas ut över tid, baserat på företagets framtida prestanda. Detta kan vara en lösning om säljare och köpare inte kommer överens om företagets värde.

Kan jag sälja endast en del av mitt företag? 

Ja, det är fullt möjligt att sälja en del av ett företag, antingen genom att avyttra en viss verksamhetsgren eller genom att sälja en andel av företaget. Detta kallas partiell försäljning.

Går det att sälja företaget men fortsätta som anställd? 

Ja, det finns exempel där ägare har sålt sitt företag men fortsatt inom företaget i en annan roll, som till exempel VD eller teknisk chef.

Hur påverkar externa faktorer, som ekonomiska kriser, försäljningen? 

Externa faktorer, som exempelvis en ekonomisk nedgång, kan påverka både företagets värde och antalet potentiella köpare. Det kan därför vara lämpligt att anpassa tidpunkten för försäljningen efter marknadsklimatet.

Vad är en “Non-Disclosure Agreement” (NDA) och varför är den viktig? 

En NDA är ett sekretessavtal som skyddar känslig information under försäljningsprocessen. Det garanterar att potentiella köpare inte utnyttjar företagets information om affären inte genomförs.

Hur lång tid tar en företagsförsäljning? 

En företagsförsäljning kan ta allt från några månader till flera år, beroende på företagets komplexitet och marknadsförhållandena. I många fall tar processen mellan 4 och 12 månader.

Hur kan jag skydda mina anställda under försäljningsprocessen? 

Genom att införa klausuler i försäljningsavtalet kan du ställa krav som skyddar anställdas positioner och anställningsvillkor efter försäljningen. Det är också bra att kommunicera öppet med anställda så snart det är praktiskt möjligt. Läs också vår guide om hur du hittar bästa sparkonto med ränta.

Dela tipset med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS