SD: Alla gymnasieelever som är skrivna i Oskarshamn ska få ta del av körkortssatsningen

SD: Alla gymnasieelever som är skrivna i Oskarshamn ska få ta del av körkortssatsningen

2021-10-25 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

Sverigedemokraterna har nu lämnat in sina justeringar till sitt driftbudgetförslag och förslag till investeringsbudget för kommunen 2022 och verksamhetsplan 2023-24. Partiet beskriver sitt budgetförslag som en storsatsning på omsorgen och tryggheten i kommunen.

– Vi prioriterar kärnverksamheten: äldreomsorg, skola, tryggheten samt kommunens näringsliv, säger gruppledare Leif Axelsson (SD).

Leif Axelsson (SD).

– Företagande och trygghet hör ihop och därför presenterar vi ett antal åtgärder för att stärka tryggheten i kommunen tillsammans med att vi satsar 2 miljoner kronor årligen för trygghetsskapande satsningar.

För att stärka näringslivet vill partiet att kommunens trygghetsskapande arbete i högre utsträckning behöver samordnas med företagarnas behov och i budgeten föreslår man att kommunen ska sätta större fokus vid just detta.

Kommunen har 25 miljoner kronor för särskilda satsningar. En betydande satsning är körkort för ungdomar där Sverigedemokraterna tillför över en miljon kronor extra under två år för att bredda körkortssatsningen.

”Körkortssatsningen är mycket viktig, men majoriteten har valt bort eleverna på Etec samt folkbokförda elever i kommunen som studerar på annan ort”

LEIF AXELSSON (SD)

– Körkortssatsningen är mycket viktig, men majoriteten har valt bort eleverna på Etec samt folkbokförda elever i kommunen som studerar på annan ort. Därför kommer vi yrka på att samtliga elever som är skrivna i kommunen, oavsett vilken gymnasieskola som eleven går på, ska få ta del av körkortssatsningen. Vi anser att alla elever är lika mycket värda och vill att körkortssatsningen ska vara rättvis. Därför tillför vi medel så att alla elever i kommunen kan ta del av körkortshjälpen, säger Leif Axelsson.

”Vi har påtalat farorna, som kan få oerhörda konsekvenser, om personalen inom äldreomsorgen saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket”

MICHAEL ERLANDSSON (SD)

Sverigedemokraterna förstärker även omsorgen med fyra miljoner kronor årligen där en miljon går till storstädning av äldreboenden. Även elevpengen förstärks med två och en halv miljoner kronor årligen med fokus på att anställa mer personal i skolan. Dessa satsningar finanserias genom en effektiviserad ledningsorganisation i kommunen.

– Personalen har ofta svårt att hinna med att storstäda och för att ge våra äldre rena och fina boenden tillför vi pengar för att hyra in externa aktörer för att utföra detta, säger Leif Axelsson.

Sverigedemokraterna har tidigare lyft frågan om språkförbistringen inom omsorgen i kommunen och ställt krav på kunskaper i svenska språket vid anställningen inom omsorgen.

– Vi har påtalat farorna, som kan få oerhörda konsekvenser, om personalen inom äldreomsorgen saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket. Därför tillskjuter vi en miljon kronor för språkförstärkande insatser inom omsorgen som i sin tur även leder till en bättre integration, säger fullmäktigeledamot Michael Erlandsson (SD).

Michael Erlandsson (SD).

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: