Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

ANNONS

Aktuellt

SD: Kommunalförbund som Kretslopp Sydost är en fälla för mindre kommuner

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

DEBATTARTIKEL

I Sverige befinner sig småkommuner i en alltmer påfrestande situation när det kommer till kommunalförbund.

Trots sitt ursprungliga syfte att främja samarbete mellan kommuner och spara på ekonomin, kan dessa förbund skapa en obalanserad maktstruktur som snabbt resulterar i en urholkning av de mindre kommunernas resurser och beslutsmakt.

Ett exempel är Kretslopp Sydost som styrs genom en politisk förbundsdirektion, främst av socialdemokratiska ledamöter och främst av kalmariter, även om socialdemokraten och oskarshamnaren Anton Sejnehed (S) blivit ordförande genom diverse interna S-katastrofer. I Kretslopp Sydost så har tjänster centraliserats mestadels till Kalmar.

”Centralisering till Kalmar”

Ett annat exempel är det senaste tillskottet, Räddningstjänsten Sydost. Även denna organisation styrs av en politisk förbundsdirektion som utgörs mestadels av socialdemokratiska ledamöter och även i denna organisation så upplever direktionen en centralisering till Kalmar. De flesta tillsatta cheferna är kalmariter och tjänster flyttas till Kalmar. Dessutom har Räddningstjänsten Oskarshamn gått från att ha tre chefs-led till att nu, i Räddningstjänsten Sydost, ha fem chefs-led.

Flera faktorer, inklusive ovannämnd, leder till att Räddningstjänstens Sydosts ekonomi ständigt minskar och minusresultatet växer. Senast uppdaterad minussiffra var -8,5 miljoner kronor för förbundet. Detta har lett till att den socialdemokratiskt styrda direktionen fattat beslut om att minska på träningstiden och friskvårdsbidragen för dagtidsanställda.

”Ekonomisk ojämlikhet”

Vidare är en central aspekt av denna problematik hur tjänster gradvis förflyttas från mindre kommuner till de större. Denna omlokalisering av tjänster sker ofta utan hänsyn till de specifika behoven i varje enskild kommun. De större kommunerna, med sina resursstarka positioner, har en tendens att dra till sig och centralisera tjänster, vilket skapar ekonomisk ojämlikhet och försvagar de mindre kommunernas handlingsutrymme.

Denna tjänsteförflyttning medför en snedvridning av den lokala representationen i beslutsprocessen. Beslut som påverkar hela förbundet fattas ofta av representanter från de större kommunerna, vilket kan leda till att de unika behoven och perspektiven hos de mindre kommunerna marginaliseras. Detta underminerar principen om likvärdighet och självständighet, som är grundläggande för det svenska kommunalsystemet.

”Ohållbar situation”

Ekonomiskt sett blir de mindre kommunerna lidande när de större kommunerna dikterar de övergripande besluten. Den resursmässiga överlägsenheten hos de större kommunerna kan pressa de mindre att anpassa sig till prioriteringar som inte nödvändigtvis gynnar deras egna invånare. Detta skapar en ohållbar situation där de kommunala behoven hos mindre kommuner hamnar i skuggan av de större kommunernas ekonomiska och politiska inflytande.

För den som har ögonen med sig skulle man nästan kunna tro att detta är en genomtänkt strategi från det socialdemokratiskt styrda Kalmar. För det finns inget hellre en mellanstor kommun vill än att bli en stor kommun. Det kommer nämligen med ökade intäkter i form av skatter.

”En fälla”

Att fortsätta bilda centraliserande förbund, med andra större kommuner, är en fälla som även våra egna lokala socialdemokrater och moderater verkar gå i ovetandes. Slutresultatet av detta kan komma att bli att Oskarshamn äts upp av minskat invånarantal och därigenom minskade intäkter.

För att mildra dessa utmaningar bör vi ompröva användningen av kommunalförbund och i stället främja direkt samarbete mellan kommuner. Genom att stärka nätverkssamarbeten och förbättra den lokala demokratin kan vi säkerställa att varje kommun har en röst i beslutsprocessen. Endast genom att värna om mångfalden i det svenska kommunalsystemet kan vi skapa en rättvis och hållbar framtid för alla invånare, oavsett storlek på den kommun de tillhör.

Leif Axelsson (SD)
Oppositionsråd
Sverigedemokraterna i Oskarshamns kommun

Mattias Bäckström Johansson (SD)
Riksdagsledamot
Partisekreterare
Sverigedemokraterna

Leif Axelsson (SD), oppositionsråd i Oskarshamns kommun.
Leif Axelsson (SD), oppositionsråd i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén
Mattias Bäckström Johansson (SD)
Mattias Bäckström Johansson (SD). Foto: Peter A Rosén
+1
15
+1
2
+1
0
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS