Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

SD-motion om regler för externa föreläsare i skolan stötte på patrull: Storförlust i votering

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

Vi har tidigare berättat om en fullmäktigemotion, där Sverigedemokraterna föreslår att kommunen ska mejsla fram tydliga riktlinjer och regler för hur externa föreläsare får prata och agera inför Oskarshamns kommuns skolelever.

I veckan föreslog en majoritet av politikerna i bildningsnämnden att fullmäktige ska avslå motionen.

SD vill inte att föreläsningar ska innehålla ovårdat språk.

Partiet vill heller inte att föreläsarna aktivt ska försöka påverka elevernas politiska åskådning.

Sverigedemokraterna föreslår därför att skolorna noga utvärderar externa föreläsares föreläsningsinnehåll och presentation – för att säkerställa att de överensstämmer med de upprättade riktlinjerna.

SD vill också att skolan ska informera eleverna och föräldrarna om att skolan är ansvarig för vilken information som tilldelas eleverna under skoltid.

Sverigedemokraterna vill ”främja ett ökat medvetande” om att föräldrar och elever kan rapportera eventuella oönskade händelser till skolledningen.

SD föreslår också att ”skolan förbättrar sin kommunikation med externa föreläsare för att säkerställa att de förstår skolans värderingar och riktlinjer, så att deras föreställningar eller föreläsningar inte krockar med dem”.

”Rektor har ledningsansvar”

Bildningsförvaltningen skriver så här i ett förslag till yttrande:

”Avseende fördelning av uppdrag och ansvar avseende politiker och tjänstepersoner kan en utgångspunkt vara att skilja mellan vad- och hur-frågor. Den politiska ledningen bestämmer vad som ska göras och tjänstepersonerna hur det praktiskt ska göras för att uppnå de mål eller resultat som politikerna tagit beslut om. Rektor har enligt skollagen ledningsansvar och beslutanderätt avseende det pedagogiska arbetet vid sin skolenhet. Skolan har ett uppdrag om att arbeta med estetik, kultur och skapande, vilket innebär att alla elever ska få kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Det är dock rektor som har ledningsansvaret för hur det pedagogiska arbetet utformas på respektive skolenhet. Förslaget är därför att motionen ska avslås.”

”Skollagen ger rektorn ett stort ansvar”

– Skollagen ger rektorn ett stort ansvar. Relationen mellan rektor och huvudman är inte alltid helt lätt. Kommunen är huvudman och bildningsnämnden företräder huvudmannen. Skollagen är en speciallagstiftning där rektor har fått vissa befogenheter och där huvudmannen har fått vissa befogenheter. Det innebär att det här är saker där rektorn har rätt att fatta beslut. Det har lagstiftaren sagt. Och då kan inte nämnden, som huvudman, fatta ett annat beslut. Därför föreslår vi att motionen ska avslås, för annars överträder vi våra befogenheter – fullmäktige har inte laglig rätt att fatta den typen av detaljbeslut om skolan. Men det innebär ju inte att vi inte är måna om att man för samtal och dialoger på våra skolor, där även elever är involverade, inför besök. I slutändan är det dock rektorn som tar beslutet, säger bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

Anton Sejnehed S
Anton Sejnehed (S). Foto och grafik: Socialdemokraterna, montage: Oskarshamns-Nytt

Sverigedemokraterna yrkade givetvis bifall till motionen när den var uppe på bildningsnämndens bord.

Det hela gick till en votering, där SD förlorade med 2–9.

”Försöker dribbla”

Sverigedemokraterna, som reserverade sig mot beslutet, lämnade in en protokollsanteckning:

”Socialdemokraterna och Moderaterna, med diverse stödpartier, försöker dribbla bort frågan om att införa riktlinjer för externa föreläsare med teknikaliteter om vem som ska göra ”vad” och ”hur” något ska göras. Men faktum är att politiken ofta fattar beslut om hur något ska göras när vi fattar beslut om eller ändrar skrivelser i exempelvis policys och riktlinjer. Därför är delar av motiveringen till motionens avslag vaga som bäst och beslut fattat på vaga grunder. Men det ska tilläggas att Sverigedemokraterna inte alls är ute efter att berätta för verksamheten om hur de ska bedriva sin verksamhet. För Sverigedemokraterna handlar frågan om att våra barn ska kunna känna sig trygga i skolan och inte bli påtvingade politiska uppfattningar ovanifrån, samt att vårdnadshavare ska känna att de kan skicka sina barn till skolan med trygg vetskap om att en föreställning i undervisningen inte innehåller olämpligt material. Därför anser Sverigedemokraterna att motionen ska bifallas”, skriver Ted Nyberg (SD).

Ted Nyberg (SD)
Ted Nyberg (SD). Foto: Sverigedemokraterna

Genrebild: Freepik (överst)

+1
5
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
1

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS