SD uttrycker oro i ett brev till tekniska nämnden

SD uttrycker oro i ett brev till tekniska nämnden

2021-05-25 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

Torrlagda brunnar.

Det kan bli resultatet för många av dem som bor i närheten av bergtäkten Flivik, om företagen Scandinavian Stone och Nybrogrus får grönt ljus när det gäller ansökan om att utöka bergtäkten.

Det skriver Peter Bohman (SD) och Jan Johansson (SD) i ett brev till tekniska nämnden i Oskarshamns kommun.

Peter Bohman är ledamot i nämnden och Jan Johansson är ersättare.

Ansökan har landat på Mark- och miljödomstolens och Miljöprövningsdelegationens bord.

Ansökan har också skickats till Oskarshamns kommun för yttrande.

Peter Bohman och Jan Johansson betonar att utökningen av bergtäkten bland annat innebär att bortpumpningen av grundvatten kommer att öka från dagens 100 000 kubikmeter vatten till uppemot 250 000 kubikmeter.

”Detta kan få till följd att ett stort antal brunnar torrläggs för de närboende”, skriver de.

”Skulle detta inträffa så blir det kommunens skyldighet att ordna vattenfrågan till de boende. Förmodligen måste då en vattenledning dras från Misterhult, vilket enligt beräkningar skulle innebära en kostnad på cirka 120 miljoner kronor som Oskarshamns kommun får stå för”, skriver duon, som understryker att Sverigedemokraterna ser med stor oro på detta scenario och de yrkar därför på att tekniska nämnden påtalar detta i yttrandet.

Dela gärna artikeln: