Skärpt eldningsförbud i kommunerna Oskarshamn, Högsby och Mönsterås

Skärpt eldningsförbud i kommunerna Oskarshamn, Högsby och Mönsterås

2020-08-13 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Räddningstjänsten har tagit ett beslut om att införa skärpt eldningsförbud i kommunerna Oskarshamn, Högsby och Mönsterås.

Beslutet gäller från och med fredagen den 14 augusti klockan 12.00 och tillsvidare.

I sin bedömning skriver räddningstjänsten att brandrisken är extremt hög just nu, på grund av en längre period utan regn – i kombination med mycket torr väderlek.

Förbudet gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Det omfattar aktiviteter som eldning, grillning, bränning av fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar, etcetera), användning av pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.

Förbudet gäller dock inte användning av utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att dessa är placerade så att faran för antändning och spridning är låg.

Inom områden med sammanhållen bebyggelse gäller förbud mot eldning och bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grena, etcetera) i annat syfte än grillning och matlagning.

Tågtrafik, kantklippning av vägrenar och banvallar, vägarbeten samt slipning av räls omfattas inte av eldningsförbudet. Skogsnäringen omfattas inte heller av förbudet.

TEXT & ARKIVFOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se