Skolorna i Figeholm och Fårbo kan slås ihop

Skolorna i Figeholm och Fårbo kan slås ihop

2020-03-23 Av av Peter A Rosén

FIGEHOLM/FÅRBO

Skolorna i Fårbo och Figeholm kan slås samman.

Bildningsförvaltningen vill utreda den frågan.

Anton Sejnehed (S) är ordförande i bildningsnämnden i Oskarshamns kommun. Han säger så här till vår tidning:

– Det som är uppe som förslag är att förvaltningen önskar att få ett utredningsuppdrag och utreda om det är möjligt att slå samman skolorna i Fårbo och Figeholm.

I sådana fall ska konsekvenserna av en sammanslagning utredas först och främst, berättar Anton Sejnehed.

– Om nämnden ger förvaltningen det uppdraget, så är det först när den utredningen är klar som vi kan ta ställning till om det är aktuellt eller inte.

”Vissa vinster”

– Förvaltningen tror att det finns vissa vinster med att slå samman enheterna, bland annat när det handlar om bemanning och rekrytering.

Bildningsnämnden har fått en budgetram av kommunfullmäktige – och på torsdag ska nämnden hantera en handlingsplan som bildningsförvaltningen har plockat fram.

Den budgetram som bildningsnämnden har fått innebär att det saknas sju miljoner kronor om dagens verksamhet även ska kunna bedrivas nästa år, 2021.

– Det handlar om att vi har fått en effektivisering – samt att vissa kostnader ökar.

Tar ställning på torsdag

– Förvaltningen har därför presenterat en handlingsplan för vad som skulle kunna göras för att anpassa nämndens verksamhet till vår budgetram.

– Nämnden kommer att ta ställning till detta på mötet på torsdag, säger Anton Sejnehed.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S). FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn