Smittskyddsläkaren i länet svarar på fråga från oroliga föräldrar i Oskarshamn

Smittskyddsläkaren i länet svarar på fråga från oroliga föräldrar i Oskarshamn

2020-12-04 0 av Peter A Rosén


OSKARSHAMN

Oskarshamns-Nytt får e-post från oroliga föräldrar. De undrar om det inte är dags att även gå över till distansundervisning på högstadieskolorna i Oskarshamn, med tanke på den rådande smittspridningen.

Vi ställde frågan till länets smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin på fredagen.

Hon svarar så här via e-post:

”Folkhälsomyndighetens bedömning är att få barn och unga drabbas allvarligt av covid-19. Barn och unga får ofta mildare symtom än vuxna och har mycket liten risk att behöva vårdas på sjukhus till följd av covid-19. Då de får mildare symtom smittar de sannolikt i lägre utsträckning än vuxna. Skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. Personal som arbetar inom skolverksamheter har inte diagnosticerats med covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper.”

”Statistiken för Kalmar län visar på att smittan inte är utbredd hos barn i högstadieålder”

LISA LABBÉ SANDELIN, SMITTSKYDDSLÄKARE I KALMAR LÄN

”Statistiken för Kalmar län visar på att smittan inte är utbredd hos barn i högstadieålder. Smittskyddsläkarens roll vid en skolstängning är att samråda med huvudmannen kring stängning, främst vid pågående smittspridning inom verksamheten. Det är sedan huvudmannen som fattar själva beslutet om stängning.”

”Det är regeringen som kan besluta om att tillfälligt stänga ner förskolor, skolor, fritidshem eller annan verksamhet enligt skollagen. Det var med stöd av detta som gymnasieskolor och högskolor fick beslut om distansundervisning i våras och även nu under december månad”, skriver Lisa Labbé Sandelin.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

REGION KALMAR LÄN / FREEPIK