Socialnämnden i Oskarshamns kommun riskerar att landa på ett minus på 30 miljoner kronor i år

Socialnämnden i Oskarshamns kommun riskerar att landa på ett minus på 30 miljoner kronor i år

2023-03-22 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

30 minusmiljoner.

Så ser den värsta tänkbara årsresultatsprognosen ut för socialnämnden i Oskarshamns kommun, konstaterar kommunstyrelsepolitikerna efter tisdagens sammanträde.

De tog också ett beslut om att socialnämnden återkommande, till kommunstyrelsen fram till och med juni i år, ska föredra månadsuppföljningarna och de vidtagna och planerade åtgärderna i arbetet för att få en budget i balans.

Avgiftshöjning på gång

Vi får veta mer på en pressträff med socialnämnden på torsdagsförmiddagen.

Tekniska kontoret låg i februariprognosen på 12 minusmiljoner när det gäller den avgiftsfinansierade verksamheten.

Tekniska kontoret får därför i uppdrag att ta fram ett förslag på en höjning av vatten- och avloppstaxan till kommunstyrelsens sammanträde i april.

Ovannämnda budgetavvikelser skickas även till politikerna i fullmäktigeförsamlingen.

Vanligtvis brukar man inte göra det – men man gör det för att flagga för det tuffa ekonomiska läget.

Samtliga nämnder får dessutom i uppdrag att begränsa och prioritera nya inköp och tecknande av nya avtal.

Allmän återhållsamhet

Man ska också, även i fortsättningen, verka för energibesparande åtgärder och iaktta en allmän återhållsamhet gällande exempelvis resor och utbildningar.

Och särskilda prövningar ska genomföras vid nyanställningar. Kommundirektören Henrik Andersson får det uppdraget.

Kommunen sätter helt enkelt in en tröghet i systemet vid personalrekryteringar.

Det rör sig inte om ett anställningsstopp – det handlar om att analysera behovet av varje tjänst när tjänster blir vakanta.

Henrik Andersson ska också utvärdera konsekvenserna av de stigande miljöbränslekostnaderna (HVO/biogas).

En bedömning av behovet, utifrån ekonomin, ska genomföras.

Stora delar av kommunens fordonsflotta går på miljöbränslen.

Genrebild: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: