Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

STATISTIK: Här ökade antalet personer med jobb som huvudsaklig inkomstkälla med 171 personer

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

MÖNSTERÅS KOMMUN

”Antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla har ökat med tre procent i Mönsterås kommun sedan sommaren 2020. Ökningen är allra störst bland utrikesfödda. Det visar BAS, en ny produkt från SCB med detaljerad arbetsmarknadsstatistik på kommunnivå”, skriver Statistikmyndigheten i ett pressmeddelande.

”I 273 av Sveriges 290 kommuner hade fler personer arbete som huvudsaklig inkomstkälla i juni 2023 än under motsvarande månad pandemisommaren 2020. Totalt i riket rör det sig om en ökning med 8 procent”, skriver SCB.

– I Mönsterås ökade antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla med 171 personer mellan juni 2020 och juni 2023. Det motsvarar en ökning med tre procent, säger Johannes Cleris, pressansvarig på SCB.

”Samtidigt minskade antalet personer med ersättning vid arbetslöshet som huvudsaklig inkomstkälla i samtliga kommuner. Sett till hela riket handlar det om en minskning med 29 procent”, skriver SCB.

– I Mönsterås minskade antalet personer med arbetslöshetsersättning som huvudsaklig inkomstkälla med 142 personer, eller 53 procent, säger Johannes Cleris.

Ny statistikprodukt

”Statistiken om huvudsaklig inkomstkälla på kommunnivå kommer från en ny produkt på SCB som sedan september i år klassas som officiell statistik: Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS).

BAS beskriver med hjälp av administrativa data läget på arbetsmarknaden och utvecklingen över tid för befolkningen i åldern 15–74 år. I SCB:s statistikdatabas finns tabeller med statistik ner på kommunnivå om bland annat antal sysselsatta, arbetslösa, studerande, pensionärer och sjuka. Statistiken belyser såväl hela befolkningen som mindre grupper, till exempel utifrån kön, födelseregion och ålder”, skriver SCB.

– Antalet utrikesfödda personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla ökade i 285 kommuner mellan juni 2020 och juni i år. I Mönsterås var ökningen 20 procent. Bland inrikesfödda var antalet i stort sett oförändrat, säger Johannes Cleris.

– Ökningen av antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla var ungefär lika stor för män som för kvinnor i Mönsterås, två respektive fyra procent, säger Johannes Cleris.

”Det är möjligt att ner på kommunnivå se hur många som får sin huvudsakliga inkomst från arbete, studier, arbetslöshetsersättning, pension, ersättning vid kort respektive lång sjukfrånvaro, föräldrapenning eller ekonomiskt bistånd. Även antalet personer utan någon av dessa inkomstkällor redovisas”, skriver SCB.

Befolkningens (15–74 år) huvudsakliga inkomstkällor i Mönsterås

Huvudsaklig inkomstkällajuni 2020juni 2023Utveckling 2020–2023Utveckling i Kalmar länUtveckling i riket
Ersättning för arbete5 4645 635+3 %+6 %+8 %
Ersättning vid arbetslöshet268126−53 %−40 %−29 %
Ersättning för studier332318−4 %−15 %−10 %
Pension1 7481 640−6 %−8 %−8 %
Ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga378382+1 %−1 %−4 %
Ersättning vid sjukdom193183−5 %−7 %+2 %
Ersättning vid föräldraledighet/närståendeomvårdnad152117−23 %−20 %−18 %
Ekonomiskt stöd199118−41 %−15 %−23 %
Saknar ersättningar779694−11 %−2 %−2 %

”I hela riket ökade alltså antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla med 8 procent under de senaste tre åren, samtidigt som antalet med arbetslöshetsersättning som huvudsaklig inkomst minskade med 29 procent. Utvecklingen var starkast bland utrikesfödda, där antalet med arbete som huvudsaklig inkomstkälla ökade med 22 procent medan antalet med arbetslöshetsersättning minskade med 26 procent. Den första mätpunkten sammanfaller med covid 19-pandemin, då arbetslösheten sköt i höjden.”, skriver SCB.

Fakta: Om statistiken

”Sedan den 31 maj 2022 redovisar SCB statistik från produkten Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). Syftet är att ge information om utbudet av arbetskraft i Sverige per månad, kvartal och år.

BAS redovisar statistik utifrån administrativa data om befolkningen i åldern 15–74 år utifrån sex arbetsmarknadsstatusar: sysselsatt, arbetslös, studerande, pensionär, sjuk och övrig.

Statistiken kan användas för att beskriva läge, men även utveckling över tid. Den belyser såväl hela befolkningen som mindre grupper, till exempel detaljerade åldersgrupper på kommunnivå.

Det är även möjligt att ned på kommunnivå se hur många som får sin huvudsakliga inkomst från arbete, studier, pension, ersättning vid kort respektive lång sjukfrånvaro, föräldrapenning eller ekonomiskt bistånd. Vi redovisar även hur många som inte har någon av dessa inkomstkällor.

Med variabeln arbetsrelaterad inkomstnivå sätts varje persons förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar i relation till gällande inkomstbasbelopp. På så vis går det att skapa sig en uppfattning om i vilken utsträckning personer är förankrade på arbetsmarknaden.

Statistik från BAS publicerades för första gången i maj 2022. Pressmeddelandet bygger på preliminär statistik. Produkten är sedan september 2023 klassad som officiell statistik”, skriver SCB.

Länkar

Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS)

Befolkningens arbetsmarknadsstatus i statistikdatabasen

Grafik: SCB

Foto: Imgur

+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS