Stora brister i covid-19-vården i Kalmar län

Stora brister i covid-19-vården i Kalmar län

2020-11-24 Av av Peter A Rosén

LÄNET

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, slår fast att det finns allvarliga brister i arbetet med att ge vård och behandling till äldre personer på äldreboenden som insjuknat i covid-19.

De stora bristerna finns inom samtliga regioner i Sverige, enlig IVO, som konstaterar att en av fem patienter inte fick någon individuell läkarbedömning.

Det handlar om de allra äldsta personerna, ofta sjuka och sköra.

Lägstanivån är för låg, även under en pandemi, fastslår IVO.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO

FREEPIK

Dela gärna artikeln: