Stort plus för Mönsterås kommun i delårsbokslutet: ”Vi är väldigt nöjda”

Stort plus för Mönsterås kommun i delårsbokslutet: ”Vi är väldigt nöjda”

2021-09-29 Av av Peter A Rosén
Annons: Oskarshamns kommun

MÖNSTERÅS

Plus 50 miljoner kronor.

Där landade delårsbokslutet – till och med augusti – för Mönsterås kommun, berättar kommunalrådet Anders Johansson (C) efter tisdagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Lägre arbetslöshet

– Skatteintäkterna är betydligt högre än vad vi hade räknat med i budgeten. Vi har även en lägre arbetslöshet än vi hade räknat med. Och befolkningsutvecklingen har varit positiv så här långt i år – vi har ett plus på elva personer. Vi budgeterade för en befolkningsminskning. Vi har dessutom fått några statsbidrag som vi inte hade med i budgeten. Vi har vidare ett betydligt bättre finansnetto än vad vi hade räknat med. Det handlar framför allt om stigande börskurser inom vår pensionsförvaltning – men det rör sig också om reavinster på tomtförsäljningar.

Skolorna startade i augusti, vilket kan påverka befolkningsutvecklingen…

– Ja, så är det. Vi tappar alltid i samband med att högskolor och universitet startar. Men även när vi tar hänsyn till det, så ser det rätt så bra ut. Vi har räknat med att vi ska fortsätta att tappa en del i år – och nästa år.

– Vi får se var vi landar. Det ser i alla fall bra ut så här långt, säger Anders Johansson.

Han fortsätter:

– Vi är väldigt nöjda med delårsbokslutet. Men vi vet att kommunen har många kostnader i slutet av året – därför ligger årsprognosen på plus 25 miljoner kronor.

”Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden håller inte sin budget”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Men barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden håller inte sin budget. Barn- och utbildningsnämndens minus ligger på 4,9 miljoner kronor i prognosen – och socialnämndens minus landar på 9,7 miljoner, enligt prognosen. Vi har även ett litet minus, på cirka en miljon kronor, i prognosen för kommunledningsförvaltningen. Men det är kopplat till branden i Finsjö i somras.

”Gott hopp”

– Vi hade ett minus på 20 miljoner för socialnämnden förra gången, efter april. Nu tillförde vi 9,7 miljoner kronor till socialnämnden i extrapengar i augusti. Socialnämnden har gått åt rätt håll, men väldigt lite egentligen. Kommunstyrelsen kommer att ha en dialog med både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden även fortsättningsvis. Båda nämnderna har genomfört effektiviseringar och har pågående sådana. Flera av dem har vi inte sett resultatet av än. Vi har gott hopp om att siffrorna framåt ska kunna gå åt rätt håll, säger kommunalrådet.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: