Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Svenska kraftnät: Driften av kraftsystemet relativt lugn i sommar trots en del utmaningar

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

SVERIGE

Driften av kraftsystemet har varit relativt lugn men inte helt utan utmaningar med dramatiskt väder, omfattande underhållsarbete och överskott av el vilket gav negativa elpriser och utmanade frekvensbalansen. Det konstaterar Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät när han summerar sommaren.

Trots lynnigt och stundtals dramatiskt väder samt omfattande underhållsarbeten av stamnätet var driften av kraftsystemet relativt lugn. Så sammanfattar Pontus de Maré, driftchef på Svenska kraftnät, sommarmånaderna.

– Sommaren har varit relativt lugn driftmässigt. Till stor del tack vare att skogsbränderna i början av sommaren blev kortvariga. Istället övergick sommaren till att bli blöt, regnig och åskig, med relativt modesta temperaturer, säger Pontus de Maré i ett pressmeddelande från Svenska kraftnät.

Både i slutet av maj och i juni brann det i viss utsträckning intill och i Svenska kraftnäts ledningsgator, vilket bland annat innebar att ett antal ledningar fick stängas av för att inte äventyra brandsläckningen. Och under andra halvan av sommaren har en hel del åska i landet löst ut ledningar, vilket vid flertalet tillfällen har kunnat återinkopplas utan större problem. Därtill har åska lett till att pågående arbeten i stamnätet har fått ställas in på grund av förhöjd risk.

Underhåll och investeringar

Men det är inte bara vädrets krafter som utmanar kraftsystemet under sommarmånaderna. Enligt Pontus de Maré är det då som de flesta planerade avbrotten för underhåll och investeringar genomförs.

– Elproducenterna, inte minst kärnkraften, tar sina anläggningar ur drift för revision, alltså underhåll. Vi nätägare tar både nya ledningar och stationer i drift. Bland annat stationen Hageskruv, medan Ringhals och nya Grundfors har moderniserats.

Negativa elpriser

En tredje källa till utmaning för driften, enligt Pontus de Maré, är kombinationen av lägre elförbrukning på sommaren samtidigt som den väderberoende produktionen kan ge mycket stort överskott av effekt. Ur ett perspektiv kan det vara gynnsamt för elförbrukarna, eftersom det kan leda till låga elpriser – till och med negativa elpriser.

– Under denna sommar har vi dels haft relativt små prisskillnader inom landet dels generellt låga elpriserna, som emellanåt varit negativa i hela landet, som mest minus (-690) SEK/MWh), säger Pontus de Maré.

Utmanande för frekvensbalansen

Baksidan av lägre elförbrukning samtidigt som den väderberoende produktionen i perioder producerar väldigt mycket är att det blir utmanande för Svenska kraftnäts kontrollrum att hålla frekvens till 50 Hz (se faktaruta nedan). Men sammantaget var frekvenshållningen i linje med i fjol sommar.

Svenska kraftnät mäter antalet minuter då frekvensen är utanför normaldriftsintervallet.

– Under maj månad överstegs målet för nyckeltalet med 366 minuter, vilket i ett historiskt perspektiv är högt. Resultatet i juni var betydligt bättre, och i juli understegs det med hela 335 minuter. Under augusti blev utfallet i linje med målet, säger Pontus de Maré.

Lättare att hantera avbrott med marginaler i överföringen

Generellt har det funnits marginal i snitt 2 – mellan elområde 2 och 3. Det innebar enligt Pontus de Maré att det gick lättare att hantera kapacitetspåverkande planerade avbrott men även oplanerade störningar, som till exempel branden i Hjälta den 18 augusti då halva stationen kopplades ifrån.

I jämförelse med föregående sommar var emellertid flödet över snitt 2 lägre vilket berodde på en rad faktorer. Pontus de Maré nämner bland annat lägre exportflöden till Norge och Danmark samt minskad export till Finland Men även lägre förbrukning och ökad produktion – bland annat solkraft – i elområde 3, vilket också gav minskat flöde genom landet.

Åtgärder inför sommaren gav effekt

Inför sommaren hade Svenska kraftnät vidtagit en rad åtgärder för att klara svårare driftförhållanden, än vad faktiskt blev fallet. Pontus de Maré nämner bland annat att mothandelsavtalet med Ryaverket förlängdes för att höja överföringskapaciteten i snitt 2 samt investeringar i nya sensorer som hjälper till att optimera kapaciteten genom att mäta kraftledningens temperatur.

FAKTA / 50 HZ

Det svenska kraftsystemet, som är en del av det nordiska, har en frekvens på 50 Hz. Då råder balans mellan produktion och förbrukning. Apparater och anläggningar är byggda för att fungera kring den här normalfrekvensen. Avviker man ifrån den kan anläggningar och annan elektrisk apparatur ta stor skada eller kopplas ifrån.

Källa: Svenska Kraftnät

Foto: Freepik

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS