Sverigedemokraterna har tagit ställning i arenafrågan i Oskarshamn

Sverigedemokraterna har tagit ställning i arenafrågan i Oskarshamn

2021-12-20 Av av Oskarshamns-NyttOSKARSHAMN

Sverigedemokraterna i Oskarshamns kommun har tagit ett beslut gällande vägvalet i arenafrågan.

Det skriver partiet i ett pressmeddelande på måndagskvällen:

”Sverigedemokraterna har sedan valrörelsen lyft fram behovet av ytterligare isytor för att kunna utveckla möjligheterna för såväl barn och ungdomar. Under mandatperioden har vi lyft fram det i våra förslag till investeringsbudget och i interpellationer. Sedan avancemanget till SHL för snart tre år sedan har frågan fastnat i först en förstudie för en ombyggnation och under det senaste året i en bredare översyn i flera arenautredningar”, skriver partiet.

”Vi vill att man går vidare med att bygga en ny evenemangsarena om cirka 4 500 besökare”

SVERIGEDEMOKRATERNA I OSKARSHAMNS KOMMUN

”Med tillgänglig kunskap i de underlag som arbetats fram så har Sverigedemokraterna tagit beslut om vår inriktning i frågan. Vi vill att man går vidare med att bygga en ny evenemangsarena om cirka 4500 besökare, men där Be-Ge Hockey Center behålls som extra isyta tillsvidare. Gällande ägandet förordar vi att det ska ske i ett kommunalt bolag, vilket ger lägre driftskostnader än i direkt kommunal regi eller i privat regi. Något som är viktigt för att inte ta onödigt många skattekronor i anspråk från kommunens kärnverksamhet.”

”Det förslag till huvudspår för placering av arenan som vi valt är Idrottsparken vid arenan”

”Gällande den plats som har utretts för placeringen av arenan (Oskarshamn 3:2) har vi landat i att den är olämplig, vilket även är fallet för området vid Kronoparken (söder om sjukhuset). Det främst med hänsyn till de naturvärden som finns där, vilket riskerar att redan på förhand innebära flera års förseningar i överklaganden av en detaljplan. Det förslag till huvudspår för placering av arenan som vi valt är Idrottsparken vid arenan”, skriver Sverigedemokraterna.

”Där skälen till detta är att detaljplanen endast kräver mindre förändringar samtidigt som nuvarande lösning för vare sig fotbollen, bandyn eller friidrotten är fullt ut ändamålsenlig. Ett sådant platsval innebär även möjligheter för att kunna få till en bättre lösning för alla parter.”

Sverigedemokraterna kommer därför gå fram med följande inriktning:

att gå vidare med att bygga en ny evenemangsarena om cirka 4500 besökare, men där Be-Ge Hockey Center behålls som extra isyta tillsvidare.

att ägandet av arenan ska ske i ett kommunalt bolag.

att huvudspåret för placeringen av den nya arenan ska vara Idrottsparken för Arena Oskarshamn och där dialog inleds med berörda föreningar kring mer ändamålsenliga platser för respektive verksamhet.

att kommunstyrelsen i januari fattar beslut om att påbörja arbetet med att revidera detaljplanen för Idrottsparken med nödvändiga förändringar bland annat vad gäller tillåten höjd på byggnation.

”För oss har det varit självklart att gå vidare med förslag om en ny arena, vilket är ett måste om chansen till spel i SHL ska finnas”

LEIF AXELSSON (SD)

– För oss har det varit självklart att gå vidare med förslag om en ny arena, vilket är ett måste om chansen till spel i SHL ska finnas men även för att på sikt ens kunna hålla sig kvar i hockeyallsvenskan. Det gäller nu att ta tillvara på möjligheterna och framförallt att ge möjlighet för att kunna bredda verksamheten för mer ungdomar och även damhockeyn, säger Leif Axelsson (SD).

”Det har redan gått nästan tre år sedan avancemanget till SHL och tidsaspekten är nu viktig för att jobba ikapp en del av den tid som spillts”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON (SD)

– Det har redan gått nästan tre år sedan avancemanget till SHL och tidsaspekten är nu viktig för att jobba ikapp en del av den tid som spillts. Platsvalet är helt avgörande för tidsplanen och arbetet framåt. Vårt huvudspår för placeringen av den nya arenan är vid Idrottsparken, där det i praktiken skulle vara möjligt att ha en detaljplan klar redan till valet och där byggnation skulle kunna inledas redan under 2023, säger Mattias Bäckström Johansson (SD).

”Har man varit och tittat på de platser där man hittills utrett placeringen för den nya arenan och området söder om sjukhuset, så inser man att det är olämpligt”

JAN JOHANSSON (SD)

– Har man varit och tittat på de platser där man hittills utrett placeringen för den nya arenan och området söder om sjukhuset, så inser man att det är olämpligt. Det är stora naturvärden som finns där med våtmarker och där även framtida behov för sjukhuset bör beaktas. En placering av arenan vid Idrottsplatsen skulle även innebära möjligheter för fotbollen, friidrotten och bandyn som alla har olika behov för befintlig yta, säger Jan Johansson (SD).

Dela gärna artikeln: