Sverigedemokraterna vill se ett midsommarfirande på Fredriksbergs herrgård igen

Sverigedemokraterna vill se ett midsommarfirande på Fredriksbergs herrgård igen

2020-08-19 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Sverigedemokraterna vill återinföra midsommarfirandet på Fredriksbergs herrgård i Oskarshamn.

Partiet lyfter fram förslaget i en skrivelse till bildningsnämnden.

Sverigedemokraterna vill att det ska utredas om bildningsförvaltningen, tillsammans med andra aktörer, kan arrangera midsommarfirande och viskvällar vid herrgården – och om detta ryms inom den befintliga budgeten.

Partiet vill också utreda möjligheten till deltagande i arrangerandet av andra, liknande, aktiviteter.

Skrivelsen har undertecknats av bildningsnämndsledamöterna Jan Johansson och Peter Bohman – samt ersättarna Marie-Louise Svensson och Michael Erlandsson.

De konstaterar att herrgården uppfördes 1783, av ryttmästaren Peter Reincke Cederbaum och hans hustru Maria Fredrika Wernberg.

”Bygdens stolthet”

”Den betraktas nog som bygdens stolthet och är ett vackert och intressant inslag”, skriver de.

”Tidigare har man bedrivit midsommarfirande och viskvällar på gården, såväl som andra stora publika arrangemang – men sedan den senaste husfrun lämnade verksamheten har dessa aktiviteter tyvärr lyst med sin frånvaro.”

”Sverigedemokraterna anser att det ligger i vårt gemensamma intresse att verka för en mer levande herrgård genom att fler aktiviteter anordnas där. Herrgården är en viktig del av vårt lokala kulturarv och förtjänar därför lyftas fram ännu mer. Idag anordnas teaterguidningar och föreläsningar på herrgården, vilket är bra och önskvärt – men Sverigedemokraterna tror att många fler aktiviteter skulle kunna realiseras, genom samverkan med andra aktörer”, skriver de.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn