Tyck till om den nya översiktsplanen

Tyck till om den nya översiktsplanen

2020-02-05 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

Den övergripande översiktsplanen för Oskarshamns kommun kommer snart att vara tillgänglig på en utställning. Då finns det en möjlighet för allmänheten att skicka in skriftliga synpunkter.

Ursprungligen var den övergripande översiktsplanen för kommunen kopplad till år 2050 – men det har man nu ändrat till år 2030 istället. Det är handlar således om en tioårsplan.

Det var för tio år sedan som kommunstyrelsen satte igång arbetet med att mejsla fram den nya översiktsplanen. En kommun måste ha en övergripande översiktsplan som täcker hela kommunens geografiska yta, där man anger vissa prioriteringar.

Förslaget till övergripande översiktsplan har varit ute på samråd – och det har kommit in en del synpunkter. Nu är den mogen för att visas på utställning – det är det sista skedet i den långa processen. Under två månader är den tillgänglig för alla på en utställning. Då finns det en möjlighet för dem som vill att skicka in skriftliga synpunkter. När de har kommit in, så bakar man ihop en ny sammanställning, med eventuella revideringar, och sedan är det dags för ett slutgiltigt beslut i fullmäktige (målsättningen är att det ska ske innan sommaren).

Det finns dessutom en fördjupad översiktsplan för Oskarshamns tätort.

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

redaktionen@oskarshamnsnytt.se

072-277 89 77

Dela gärna artikeln med dina vänner: