”Vi ser ett behov av förbättring inom bland annat konflikthantering”

”Vi ser ett behov av förbättring inom bland annat konflikthantering”

2021-05-13 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

”Regionstyrelsen beslutade idag om en omorganisation av företagshälsovården ”Arbetsmiljö och hälsa” för att bland annat kunna hantera efterdyningarna av pandemin, men också för att bättre fånga upp de behov som utredare slagit ned på under året”, skriver Moderaterna och Kristdemokraterna i ett pressmeddelande på onsdagen.

– Arbetsmiljö och hälsa har senaste året varit under lupp då signaler kommit att de haft svårt att leva upp till sitt uppdrag. Många, men inte alla, har i stället valt att gå till externa utförare. Det politiska beslut som fattas idag handlar främst om samstämmighet på ledningsnivå, något länsunionen verkar nöja sig med. Vi moderater och kristdemokrater i opposition vill lägga mer fokus på kvaliteten i det stöd våra medarbetare efterfrågar och behöver, inte minst post-corona, säger Carl Dahlin (M) som är vice ordförande i personalutskottet.

”Sträva efter att bli certifierade”

– För att erbjuda våra medarbetare en god företagshälsovård bör regionen sträva efter att bli certifierade av Sveriges Företagshälsor, det är ett kvalitetsmått som är viktigt att nå upp till. Idag är Arbetsmiljö och hälsa duktiga på exempelvis förebyggande insatser och ergonomi, men vi ser ett behov av förbättring inom bland annat konflikthantering, fortsätter Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) som är ledamot i personalutskottet.

– Alla tre genomgångar av Arbetsmiljö och hälsas verksamhet under det senaste året har i olika grad riktat kritik mot den företagshälsovård som Region Kalmar län erbjuder, där fokus legat på tillit, professionalitet och opartiskhet. Kristdemokraterna och Moderaterna vill ha tydligare och tätare uppföljning av företagshälsovårdens utvecklings- och kvalitetsarbete, säger Jimmy Loord (KD) som är vice ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen.

”Angeläget”

– Region Kalmar län har som ambition att vara en av landets bästa arbetsplatser. Likaså borde vi sätta målet att ha en Sveriges bästa företagshälsor. Det är därför angeläget att se sig omkring i landet och söka efter ”best practice” för nöjdare medarbetare samt god kvalitet i det stöd och den hjälp som erbjuds, säger Malin Sjölander (M) som är vice ordförande i regionstyrelsen.

ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln: