Wretlund (S) om beskedet i slutförvarsfrågan: ”Oerhört bra”

Wretlund (S) om beskedet i slutförvarsfrågan: ”Oerhört bra”

2021-12-08 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

Idag meddelade klimat- och miljöministern Annika Strandhäll (S) att ett beslut om slutförvar av använt kärnbränsle kommer under början av 2022. Efter ett mycket omfattande arbete ska regeringen fatta beslut om slutförvaret den 27 januari.

– För hela Region Kalmar län och landet i stort är det här en viktig framtidsfråga. Att den socialdemokratiska regeringen nu fått en tidsplan på plats är verkligen glädjande. Vi välkomnar att vi har en miljöminister som från start har sagt att det här är prioriterat, säger regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S).

Angelica Katsanidou (S), ordförande i regionstyrelsen. Arkivfoto: Peter A Rosén

– Det är ett mycket gott besked för Oskarshamn, Region Kalmar län och hela Sverige. Slutförvaret ska hantera radioaktivt avfall under långa tidsperioder och det är oerhört viktigt att det blir rätt. Att den socialdemokratiska regeringen säkerställt en trygg hantering där alla frågor blir tillräckligt utredda är oerhört bra, säger Peter Wretlund (S), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Peter Wretlund (S), regionråd. Arkivfoto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: