Anders Andersson (KD) höll tal på manifestation för tågstopp i Mörlunda: ”Om en vecka är det upp till väljarna”

Anders Andersson (KD) höll tal på manifestation för tågstopp i Mörlunda: ”Om en vecka är det upp till väljarna”

2022-09-04 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

LÄNET

Arbetsgruppen för tågstopp i Mörlunda genomförde på lördagen en manifestation vid samhällets station.

Foto: Privat

Anders Andersson (KD), regionråd och vice ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Kalmar län, höll ett tal:

”Tågstopp Mörlunda – självklart och det är praktiskt möjligt!

  1. Ingen behöver tvivla på vad jag och KD i sin helhet står för när det gäller tågstopp i Mörlunda. Det finns en enig uppslutning från KD lokalt här i Mörlunda men vi har också en enig partigrupp i regionen, det vill säga hela länet. Det är tekniskt och praktiskt möjligt att låta tågen stanna i Mörlunda, och då ska vi ta den chansen för att visa att vi bryr oss om resenärer och att vi bryr oss om mindre orter utmed Stångådalsbanan.
  2. När S utropade grönt ljus för pendeltågstrafik den 20 januari 2021 utan att ange hur eller när – då ilsknade jag till. Det var ett försök att lura befolkningen i Mörlunda och andra orter. Nu vet vi att pendeltågstrafiken kan börja tidigast 2028 eller kanske först 2033. Då är det falsk spel att prata om grönt ljus 2021.
  3. Några dagar efter detta s-utspel satte jag och Åke Bergh (M) frågan på sin spets genom att här på ort och stället i snöblåst rikta frågan till Socialdemokraterna – När kommer tågen att stanna för på- och avstigning i Mörlunda? Men inget svar kom. Bara irriterande kommentarer där man försökte dumförklara mig.
  4. Runt årsskiftet 2021/2022 valde först KTN-ordföranden Peter Wretlund att på eget bevåg svara på en skrivelse från Hultsfreds kommun. Detta motsatte jag mig och lyckades den 17 februari få upp det som ett beslutsärende. Jag föreslog då att kollektivtrafiknämnden som svar till Hultsfreds kommun skulle meddela att vi ger i uppdrag till trafikdirektören att förhandla med Trafikverket för att få ett tågstopp i Mörlunda. Jag begärde votering och mitt yrkande röstades ner av såväl S som C, voteringen blev 4-3.
  5. Inför regionfullmäktige i mars 2022 ställde jag en interpellation till Peter Wretlund – när i tiden är det möjligt att erbjuda pendeltågstrafik med tågstopp i Mörlunda. Svaret var att inget besked kunde ges.
  6. Den 1 juni 2022 efter barnens demonstration här på Mörlunda station lämnade jag in ett nämndinitiativ till kollektivtrafiknämnden med begäran att det ska tas upp den 25 augusti. Mitt förslag var att jag upprepade mitt yrkandet om att regionen hos Trafikverket begär förhandlingar för att kunna erbjuda tågstopp i Mörlunda.
  7. När vi kom till kollektivtrafiknämnden den 25 aug så ville ordföranden att mitt yrkande enbart skulle ses om ett anmälningsärende, trots att det gått nästan tre månader sedan jag lämnade in det. Jag yrkade på att vi skulle ta upp frågan som beslutsärende och begärde votering på detta. Voteringen utföll 3-3 och med ordförandens utslagsröst avvisades mitt yrkande.
  8. Sammanfattning: Varje gång jag och KD försökt få upp ärendet för beslut och med ambitionen att regionen ska vända sig till Trafikverket för att kunna erbjuda tågstopp i Mörlunda, varje gång har Socialdemokraterna med stöd av Centerpartiet motsatt sig detta. T o m när jag den 25 aug citerade från Trafikverkets regionala direktör Lennart Andersson som skriver på uppdrag av GD ”Om KLT vill göra uppehåll i Mörlunda kommer Trafikverket inte att motsätta sig detta”, inte ens då kunde Socialdemokraterna och Centerpartiet ändra sina negativa ställningstaganden. Centerpartiets starke man i KTN Roland Åkesson kallade mig på sammanträdet för ”omogen” när jag vidhöll mitt yrkande. Jag accepterar många omdömen och man får kalla mig vad man vill, men nog tycker jag att Centerpartiet gång på gång har bevisat att man blivit lite ”övermogen” och bör plockas bort från ansvar när det gäller tågtrafiken.
  9. På valdagen den 11 september finns chans att rösta på de partier som i konkret handling jobbat för ett tågstopp i Mörlunda och som röstat för yrkanden som skulle ha kunnat ge oss ett tågstopp redan nu. Och jag ska inte smyga med att jag tycker KD varit tydligast av alla partier, samtidigt som vi fått aktivt stöd från såväl M som SD. Om en vecka är det upp till väljarna i Mörlunda och på andra orter att ge sin uppfattning till känna när man väljer valsedel i regionvalet.”
Dela gärna artikeln med dina vänner: