Anmälan: Läkare i länet missade infektion

Anmälan: Läkare i länet missade infektion

2021-06-12 0 av Oskarshamns-Nytt


LÄNET

”Chefläkare Charlotte Joborn inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en läkare missat en bakteriell knäinfektion”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Fallet gäller en 65-årig man som kom med ambulans till en jourmottagning inom primärvården i regionen på grund av knäsmärta. I ambulansen rapporterades en förhöjd hjärtrytm och vid ankomsten till jourmottagningen undersökte läkaren hjärtrytmrubbningen med EKG, men underlät att undersöka och bedöma knät som var ursprungsproblemet.”

”Hjärtat bedömdes normalt och mannen skickades hem, dock bedömde ambulanspersonal att han ej kunde klara sig hemma på grund av smärtan i knäet och åkte istället till akutmottagningen. Där konstaterades en bakteriell infektion i knäet och mannen blev inlagd för vård.”

”Handläggningen har medfört en risk för allvarlig vårdskada i form av risk för allvarlig infektion och därav en möjlig fara för personens liv”, skriver regionen.

Grafik: Region Kalmar län