ANTON SEJNEHED (S) KONTRAR EFTER JAN JOHANSSONS UTTALANDE: ”Blir lite förvånad”

ANTON SEJNEHED (S) KONTRAR EFTER JAN JOHANSSONS UTTALANDE: ”Blir lite förvånad”

2022-02-15 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Anton Sejnehed (S) kallade elever med funktionsvariationer för ”personer” under det heta fullmäktigemötet i Oskarshamn på måndagskvällen – ett ”mycket nedsättande ordval”, anser Jan Johansson (SD).

– Barn och elever är också personer i min värld. I en skola finns också medarbetare för vilka verksamheten också ska vara tillgänglig, kontrar Anton Sejnehed.

– Vi har en situation som innebär att vi är trångbodda i våra förskolor och skolor. Det innebär att vi diskuterar hur vi kan skapa mer plats för att kunna erbjuda våra barn och unga plats i skolan – och då enligt närhetsprincipen. Här vill de flesta av oss gå vidare och skapa en ny skola. 

– I diskussionen gav Jan uttryck för att det var få som har en funktionsnedsättning och att dessa elever då kan flyttas till en annan skola. Hans inlägg kom när han kommenterade mitt skriftliga svar på interpellationen, där jag hade citerar förvaltningens utredning gällande en ny skola: ”svårt att uppfylla krav på tillgänglighet för personer med olika typer av funktionsvariationer”.

– Sverigedemokraternas gruppledare Leif Axelsson begärde ordet vid två tillfällen för att markera att Sverigedemokraterna inte delar Jans kommentar. Jag tycker att det är bra att Leif under mötet tydliggjorde vad Sverigedemokraterna tycker och jag blir därför lite förvånad över att Jan fortsätter att driva en annan linje än den som Leif har meddelat, säger Anton Sejnehed till Oskarshamns-Nytt på tisdagsmorgonen.

Läs mer om fullmäktigedebatten här.

Och läs Jan Johanssons uttalande på tisdagsmorgonen här.

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn