Anton Sejnehed (S): ”Tråkigt att Leif kallar mig tomte”

Anton Sejnehed (S): ”Tråkigt att Leif kallar mig tomte”

2020-10-29 0 av Peter A Rosén


OSKARSHAMN

Oskarshamns-Nytt bad Anton Sejnehed (S) om en replik när det gäller den här artikeln, som vi publicerade tidigare under torsdagen.

”Generellt så tycker jag att det är tråkigt att Leif väljer att använda ett sådant tonläge och kallar mig tomte. Jag tycker inte om när diskussioner och politik övergår från sakfrågan till personen. Jag diskuterar gärna sakfrågan”, säger Anton Sejnehed.

”När det gäller satsningen i Misterhult på motionsspåret så är det en del i en större satsning på folkhälsa i vår kommun. Vi har tidigare rustat upp motionsspåren i Påskallavik, Fårbo, Kristdala, Bockara och Figeholm. I Påskallavik och Figeholm har vi tidigare byggt utegym. I Kristdala pågår nu byggnation av utegym och en dialog om hur badplatsen vid Råsvik kan rustas upp efter branden.”

”Likaväl så försöker vi varje år gå igenom de kommunala badplatserna för att se vad som behöver göras. I Götemaren har det funnits ett behov av fler parkeringsplatser, vilket vi iordningsställde inför badsäsongen. I år var trycket så stort att det trots det inte var tillräckligt, varför vi funderar vidare på vad man kan göra.”

”Häftigt”

”Därutöver har vi de senaste åren hjälpt föreningar att skapa aktivitetsytor i Kristdala och Bockara. Just nu pågår arbetet med en aktivitetsyta i Figeholm och där har kommunen gett stöd på 800 000 kronor. BK Bore håller just nu på att skapa det största aktivitetsområdet i hela kommunen. Jag tycker det är häftigt vad som kan hända när lokala initiativ för stöd.”

”Bildningsnämnden ansvarar bland annat för fritidsanläggningar och stöd till flera föreningar. För mig är det därför viktigt att Oskarshamns kommun försöker stötta de lokala initiativ som sker i föreningslivet gällande utveckling av fritids- och kulturaktiviteter. Min ambition som ordförande för bildningsnämnden är att bildningsnämnden ska fortsätta utveckla tillgången och utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter runt om i kommunen och det gör vi bäst genom att samverka med föreningslivet.”

”Under hösten har jag tillsammans med tjänstepersoner varit i Kristdala, Påskallavik och i centrala Oskarshamn för att lyssna till vad ungdomar tänker om sitt samhälle och vad de tänker om platsen i framtiden. Ett liknande möte kommer att hållas i Misterhultsbygden också. De tankar och idéer som ungdomarna har lyft upp undersöker vi givetvis vad vi kan göra med. Jag hoppas därför att kommunen tillsammans med föreningslivet kan skapa än fler kultur- och fritidsaktiviteter i hela kommunen. Jag hoppas självklart att Leif delar min förhoppning”, säger Anton Sejnehed.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se