Arenafrågan: Ett par platser är nästintill omöjliga enligt Andreas Erlandsson (S)

Arenafrågan: Ett par platser är nästintill omöjliga enligt Andreas Erlandsson (S)

2022-01-25 Av av Peter A Rosén

Annons: Smålandshamnar

OSKARSHAMN

Det var en ren formalitet – frågan var avgjord på förhand, vilket vår tidning har berättat om tidigare – men på tisdagen tog i alla fall en majoritet av kommunstyrelsepolitikerna ett inriktningsbeslut om att en ny hockey- och evenemangsarena, med en kapacitet på cirka 4 500 åskådare, ska byggas i Oskarshamns kommun.

Inriktningsärendet avgörs definitivt i fullmäktige den 14 februari.

Ett förslag på geografisk placering av arenan ska vara klart senast 13 juni i år, då fullmäktige har sitt sista sammanträde innan sommarledigheten.

Den befintliga hallen – Be-Ge Hockey Center – får vara kvar, som träningshall.

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) kallade in till en pressträff efter mötet på tisdagsförmiddagen.

Han konstaterade att Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade nej i inriktningsfrågani.

Centerpartiet säger varken ja eller nej i nuläget.

Majoritetspartierna Socialdemokraterna och Moderaterna fick med sig Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna på den vinnande sidan – SD vill dock att placeringsförslaget ska vara klart till fullmäktigesammanträdet i april (men några andra partier nappade inte på det förslaget).

”Det gäller att hinna få fram underlag”

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ANDREAS ERLANDSSON (S)

Vill se noggranna analyser

– Det gäller att hinna få fram underlag – och vi kan behöva konsulthjälp när det kommer till markundersökningar och eventuella förslag om att flytta andra verksamheter, sa Andreas Erlandsson, som betonade att han har stor respekt för dem som vill se noggranna ekonomiska analyser.

– Men först måste vi veta vad vi ska utreda. Tanken är att det här ska behandlas i en bred parlamentarisk grupp, där alla partier är representerade. Det är viktigt att alla kan vara med i diskussionerna. Vi kommer att behöva ta många, många beslut kopplat till detta, underströk han.

Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.
Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

Projektgrupp med tjänstemän

En projektgrupp ska ta hand om placeringsfrågan, berättade Andreas Erlandsson.

– De ska ta reda på vad som är möjligt – och helst inom ramen för våra uppsatta kriterier om att det ska vara centrumnära, att den ekonomiska kalkylen håller och att bygget ska gå hyfsat fort. Kommundirektören (Henrik Andersson) har fått i uppdrag att sätta ihop projektgruppen, som enbart kommer att bestå av tjänstemän – inga politiker, således.

Kommunstyrelsens ordförande vill inte pekat ut någon favoritplats i det här läget. Han har en högst personlig åsikt som han behåller för sig själv tills vidare.

Spännande område

Han berättade däremot att Kronoparken – söder om sjukhuset – inte har uteslutits.

– Det är ett bra område – som hade varit ännu bättre om tio år, kanske, då vi har en annan dragning av väg 37/47 och andra parametrar som gör att stjärnorna står rätt. Där har vi en utmaning när det kommer till detaljplanearbetet – men det är ändå ett spännande område för framtida utveckling av Oskarshamn – där ambitionen är att få en rundare stad.

”Det är lättare att utesluta vissa platser”

ANDREAS ERLANDSSON

Flera tänkbara platser

Det finns även andra platser som kan vara tänkbara arenaplatser, fastslog Andreas Erlandsson.

– Men det är lättare att utesluta vissa platser. Gamla soptippen ser jag som en omöjlig plats, nästan, med tanke på saneringsarbetet, tillståndsprocessen och tidsaspekten. Sedan har vi idrottsparken, som ligger på en gammal sjöbotten, enligt många, vilket leder till utmaningar.

Månskensviken (platsen där gamla kopparverket låg)?

– Där väntar vi på ett beslut från Naturvårdsverket om en sanering i 130-miljonersklassen. Skulle vi då gå in och säga att ytan ska exploateras, så får vi inga statsbidrag till saneringen – och då faller hela den kostnaden på Oskarshamns kommun.

En bit därifrån ligger gamla Gröndals IP (där Kristinebergs FF spelade sina fotbollsmatcher) – kan det området vara aktuellt?

– Jag utesluter inte några platser i dagsläget. Vi får se vad tjänstemännen kommer fram till, svarade Andreas Erlandsson.

– Det finns förstås en politisk vilja – men sedan har vi en juridisk process när det kommer till detaljplanedelen. Att folk väljer att överklaga våra beslut märker vi titt som tätt – och det kan naturligtvis vara ett hinder på vägen framåt.

Vänsterpartiet har påpekat att arenainvesteringen blir väldigt kostsam – hur ska det hela finansieras?

– Det återkommer vi till. Redan i december tog vi ett beslut om att utreda driftsformen – om det ska vara kommunalt bolag eller om det ska drivas i förvaltningsform. Platsen har väldigt stor betydelse för hur stor investeringen blir. Därför har vi valt att skjuta på finansieringsdiskussionen. Men vi har vissa idéer kring hur det här kan finansieras. Vi återkommer med en sådan plan.

”Jag utesluter inte att mervärdespengarna skulle kunna vara med och finansiera någon del”

ANDREAS ERLANDSSON (S)

Kan eventuella mervärdespengar användas på något sätt?

– Vi har ännu inte några mervärdespengar att prata om. Jag uttrycker mig diplomatiskt, som jag har gjort tidigare – jag utesluter inte att mervärdespengarna skulle kunna vara med och finansiera någon del, svarade Andreas Erlandsson.

Borde ni inte ha tagit fram en finansieringslösning innan dagens beslut?

– I dag vet vi inte var den ska byggas, hur stor den ska vara och hur mycket bygget kommer att kosta. Vi kommer att få dessa svar framöver.

Hur kunde ni då rösta ja i dag?

– Vi har inte sagt ja till en byggnation i dag – vi har tagit ett inriktningsbeslut om att vi ska gå vidare och ta fram underlag, sa Andreas Erlandsson.

– Men det har tagits ett inriktningsbeslut om att en ny arena ska byggas, inflikade Lena Granath (V), som dök upp på pressträffen i stadshuset.

– Ja – och det är ett inriktningsbeslut, svarade Andreas Erlandsson.

Lena Granath, vänsterpartist bosatt i Oskarshamn.
Lena Granath (V). Foto: Peter A Rosén

Men du är inte orolig för att en ny arena kommer att slå mot skolan och omsorgen?

– Vi har olika funderingar kring hur detta skulle kunna finansieras. Jag kommer inte att ställa den kommunala välfärden mot en ny arena – det har jag varit tydlig med vid flera tillfällen. Men i dag är det omöjligt att svara på vad en ny arena kommer att kosta och hur den kommer att påverka den kommunala driftbudgeten.

– Men för att vi ska kunna få fram det, så är vi tvungna att ta ett politiskt beslut om vägvalet.

Och ni ska behålla den befintliga hallen – det kostar också pengar…

– Ja, den kostar pengar oavsett vad vi gör.

Man kan riva den, som Liberalerna har föreslagit…

– Jo, men då har du ändå en kostnad i och med att den inte är avskriven fullt ut. Då har vi kapitalkostnaderna kvar. Jag tror inte att det blir billigare att bygga en ny träningshall, sa Andreas Erlandsson.

Andreas Erlandsson (S), kommunalråd i Oskarshamns kommun.
Andreas Erlandsson i sitt arbetsrum i stadshuset. Foto: Peter A Rosén

Kommunalrådskollegan Lucas Lodge (M) dök också upp på pressträffen.

– Skönt att vi har kommit så här långt. Men vi ska inte stressa fram något. Det är viktigt att vi tar ett hållbart beslut, sa han.

”Jag föredrar att den ligger nära den befintliga anläggningen”

KOMMUNALRÅDET LUCAS LODGE (M)

Du vill att arenan ska byggas i idrottsparken?

– Jag föredrar att den ligger nära den befintliga anläggningen, så att man har två isytor i närheten av varandra.

Det innebär att du vill ha tennishallen på en annan plats?

– Jag tycker att det är lite oansvarigt att säga att vi ska bygga där eller där när vi inte vet vad det kostar. Det kan finnas saker som gör att det är omöjligt att bygga vid tennishallen. Men jag ser det som väldigt positivt om det visar sig vara möjligt. Sedan får vi i sådana fall se hur skicket är på den befintliga tennishallen. Är det stora renoveringsbehov, så kan det vara billigare att bygga en ny.

Lucas Lodge (M), kommunalråd i Oskarshamns kommun.
Lucas Lodge (M), kommunalråd i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: