Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

”Att fundera på att lägga ner KPR i Oskarshamns kommun är ytterst provocerande för oss seniorer”

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMNS KOMMUN

I Oskarshamns kommun pågår ett arbete med att ”Utveckla delaktighet, dialog och brukarinflytande” – i denna process läggs KPR (Kommunala Pensionärsrådet) ner”, skriver SPF-Seniorerna, PRO och SKPF-pensionärerna i ett brev till kommunen.

De betonar att pensionärsorganisationerna förlorar en viktig plattform till inflytande och dialog, i demokratisk anda, om kommunen väljer att fullfölja planerna.

Sven-Åke Nilsson (ordförande för PRO Oskarshamn), Elisabeth Hallgren (ordförande för SKPF-pensionärerna Oskarshamn), Britt-Inger Svensson (ordförande för SPF-Seniorerna Oskarshamn), Runa Liedén Karlsson (ordförande för SPF-Seniorerna i Bockara) och Siv Persson (vice ordförande för SPF Seniorerna i Kristdala-Misterhult) har skrivit under brevet:

”Det finns välfungerande KPR i en stor majoritet av landets kommuner. Nationellt pågår diskussioner med SKR om att lagstifta för att göra KPR obligatoriskt och än mer utveckla KPR. För lite mer än 40 år sedan bildades de första pensionärsråden i kommunerna. Ett skäl till det var att kommunsammanslagningarna hade minskat pensionärernas kontakt med och inflytande i den lokala politiken. Ett annat skäl var att pensionärsorganisationerna ville ha bättre möjligheter att informera om och påverka politiken i frågor som var viktiga för pensionärerna. Rådet syftar till att förstärka de äldre medborgarnas demokratiska inflytande och delaktighet i den kommunala beslutsprocessen. Rådet ska arbeta för en förbättring av de äldres levnads-villkor och livskvalitet. Att i denna situation fundera på att lägga ner KPR i Oskarshamns kommun är ytterst provocerande för oss seniorer. Det naturliga vore ett utökat samarbete så att vi tillsammans kan hjälpas åt att hitta bra lösningar på framtidens utmaningar. Hos våra föreningar och bland medlemmar finns mycket kompetens och engagemang. Vi önskar att ni omprövar förslaget om förändrat samråd med pensionärsgrupperna i Oskarshamns kommun, då vi anser oss värdefulla utifrån nedan formulerade framgångsfaktorer.”

Seniorernas synpunkter på framgångsfaktorer för KPR:

”Vi ser KPR som ett viktigt rådgivande organ i kommunen. Den utformning som finns idag är viktig att upprätthålla genom att:

 • det finns en årsplan för de strategiska frågor som ska behandlas vid mötena.
 • det finns god vilja från politiker och förvaltningschefer att tidigt ta upp frågor och får rådets synpunkter redan under beredningsfasen.
 • det finns ett bra samtalsklimat och förtroende mellan politiker och pensionärsledamöter.
 • det finns en tydlig politisk vilja att använda sig av rådet, dess nätverk och kompetens.
 • pensionärsledamöterna får delta i arbets- och beredningsgrupper och att dessa grupper har en reell roll.
 • kunna ställa frågor och föra upp önskemål och synpunkter från pensionärshåll på kommunens dagordning.

Viktiga frågor vi vill fortsätta bevaka

Lagen om offentlig upphandling, LOU samt Lagen om valfrihetssystem, LOV

 • Personalkontinuitet, hur många olika personer kommer jag att få hjälp av
 • Tidskontinuitet håller personalen de tider som vi kommit överens om
 • Språkkunskap/kommunikation kan personalen tala mitt språk
 • Tillgänglighet är det lätt att få kontakt med hemtjänstutföraren Bostads- och samhällsplaneringplanering
 • Vård- och omsorgsteam med relevanta kompetenser inom gerontologi och tillgänglighet till geriatrisk kompetens.
 • Öppna jämförelser samt övriga undersökningar som rör vård och omsorg.
 • Digital utveckling med dess fördelar och konsekvenser Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, vilket har inneburit genomgripande förändringar i alla delar av samhället. Alla människor måste därför ha möjligheten att inkluderas, 2 och kunna både skaffa och utveckla sin digitala kompetens liksom digitala verktyg. Även traditionella lösningar måste finnas. Stöd till anhöriga som ger vård och omsorg.
 • Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder minskar behovet av vård och omsorg. Grundläggande för hälsa och livskvalitet är att äldre kan fortsätta att vara fysiskt, mentalt och socialt aktiva, det vill säga ha ett aktivt åldrande.
 • Fysisk aktivitet: Människans kropp är gjord för rörelse och har behov av att användas för att bibehålla en bra funktion och rörlighet och med det öka möjligheterna att leva det liv man vill.
 • Bra matvanor: Att förutom näringsintag är det viktigt att stimulera till sociala mötesplatser där äldre kan träffas och äta tillsammans är av stor vikt i kommunerna.
 • Social gemenskap: Problemet med ensamhet är fortfarande ett stort problem för personer över 77 år. Att motverka ofrivillig ensamhet och isolering bland äldre är viktigt.
 • Trygghet och säkerhet: Äldres trygghet och säkerhet ska öka både när det gäller miljöer och produkter. Det inbegriper bland annat frågor om tillgänglighet och närhet till varor och tjänster och på bra, effektiva hjälpmedel, trygga boendeformer
 • Fallolyckor: Äldre är överrepresenterade i nästan alla typer av olyckor men fallolyckan är allra vanligast. Olämplig läkemedelshantering Läkemedelsgenomgångar enligt lagstiftning som garanterar alla över 75 år en systematisk genomgång av sin läkemedelsbehandling.
 • Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män: Våld är mycket mer än slag och sparkar, till exempel är hot och kränkningar, ekonomiskt utnyttjande, sexuella övergrepp och vanvård också våld.
 • Ålderism eller åldersdiskriminering: Ålderism är en av samhällets djupa strukturer. Den gör det naturligt att nedvärdera äldre och placera dem utanför samhället. Mycken kraft och lång tid behövs för att förändra en sådan struktur.

Genrebild: Freepik

+1
6
+1
3
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS