Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

ANNONS

Aktuellt

Beskedet: SD kommer inte att släppa fram Socialdemokraterna på ledande positioner i Oskarshamns kommun

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMN

Oskarshamns kommun förtjänar bättre.

Det är huvudbudskapet i Sverigedemokraternas valmanifest, som består av ett hundrapunktsprogram på det lokala planet.

Riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson, som är SD:s förstanamn på fullmäktigevalsedeln i valet den 11 september, presenterar partiets förslag tillsammans med partivännerna Leif Axelsson, gruppledare för partiet i kommunen och tvåa på fullmäktigevalsedeln, och Johanna Bäckström Wörmke, bildningsnämndsledamot och trea på valsedeln.

Leif Axelsson (SD), Johanna Bäckström Wörmke (SD) och Mattias Bäckström Johansson (SD).
Foto: Peter A Rosén

Vi sitter utanför Hotell Corallen, i augustisolskenet.

Leif Axelsson lyfter fram valda delar i hundrapunktsprogrammet.

Som socialnämndsledamot tycker han förstås att det är en självklarhet att börja med äldreomsorgen.

”Vi vill ha en äldreomsorg i världsklass i Oskarshamns kommun”

LEIF AXELSSON (SD)

– Vi vill att de mörka rubrikerna om äldreomsorgen ska bytas ut mot ljusa rubriker. Det finns glädjeämnen, men klagomålen har varit många – och det vill vi ändra på. Vi vill ha en äldreomsorg i världsklass i Oskarshamns kommun, understryker han.

– Det ska vi lyckas med. Vi kanske inte lyckas med det under första året – men vi kommer att göra det. Vi har det som mål. Det ska vara trevligt och kännas tryggt att bo på våra äldreboenden, tillägger Leif Axelsson.

Leif Axelsson (SD). Foto: Peter A Rosén

Då måste ni väl höja lönerna och förbättra arbetsmiljön för personalen?

– Ja – och rekryteringen är väldigt viktig. Vi ska rekrytera utbildad personal, svarar Leif Axelsson.

Det är svårt att rekrytera personal i dag. Kompetensbristen är utbredd – den finns inom många yrkesområden. Hur ser ni på det?

– Vi ska locka med bättre löner och förbättrad arbetsmiljö. Man kan också locka hit folk genom att erbjuda bostäder, exempelvis. De kan bo i Attefallshus om de skriver sig i vår kommun. Men nu konkurrerar vi förstås med alla Sveriges kommuner. Men vi i Oskarshamns kommun ska bli bäst. Där backar jag aldrig. Får vi makten, så ska vi jobba för en äldreomsorg som är värd namnet äldreomsorg. Vi kommer inte att släppa ut någon i omsorgen som inte kan språket. De kan vi använda till något annat i stället, säger Leif Axelsson.

Sverigedemokraterna vill säkerställa att livspartners ska kunna bo tillsammans på ålderns höst.

SD vill också garantera att de äldre har en meningsfull tillvaro, med stimulerande aktiviteter och god närproducerad kost.

Här är äldreomsorgspunkterna från hundrapunktsprogrammet:

 • Utveckla kommunens träffpunkter för våra äldre.
 • Inför gratis trygghetslarm för våra äldre.
 • Ställa krav på tillräckligt god svenska för personal som arbetar inom äldreomsorgen.
 • Införa LOV även för äldreomsorgen, för att stärka äldres möjligheter att själva bestämma över sin tillvaro.
 • Investera i äldreomsorgen genom fokus på kompetent och utbildad personal inom omsorgen.
 • Påbörja ett försöksprojekt med uppgift att rekrytera och utbilda omsorgsvolontärer i syfte att höja livskvaliteten för kommunens äldre och avlasta personalen inom äldreomsorgen.
 • Införa nolltolerans mot överträdelser angående rutiner och regler för hygien. Undantag får aldrig ske av religiösa skäl eller andra motiv. ”Med det menar vi att vi måste följa de hygienkrav som gäller i omsorgen. Är det kortärmat som gäller, så är det kortärmat som gäller, så att man kan tvätta sig ordentligt. Vi vill inte göra avkall på det”, säger Leif Axelsson.
 • Se en äldreomsorg i kommunen som tillhör toppskiktet i Sverige.

– Och undersköterskorna ska göra undersköterskejobb. Vi vill inte ha undersköterskor som handlar mat. De ska ägna sig åt vårdarbetet. Vi vill inte ha undersköterskor som städar – och vi vill inte ha undersköterskor som står och lagar mat. Sådana tjänster kan man faktiskt köpa in, säger Leif Axelsson, som betonar att även de med bristande språkkunskaper är välkomna att arbeta för kommunen.

– Men då ska de kanske jobba med något annat. Det är kanske de som ska gå och handla, det är kanske de som ska starta städföretag, det är kanske de som ska ta hand om matlagningen, om det fungerar. Då kommer de in och lär sig språket samtidigt, tillägger han.

”Vi vill ha en tryggare arbetsmiljö i klassrummen”

JOHANNA BÄCKSTRÖM WÖRMKE (SD)

När det kommer till skolan och barnomsorgen har SD radat upp följande punkter:

 • Stärk lärartätheten och antalet resurspersoner.
 • Stimulera kunskapsinhämtningen hos elever genom fortsatta satsningar på digitalisering.
 • Identifiera vilka handlingsplaner och kommunala regelverk som riskerar att leda till onödig administration och ta fram förslag på vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att minska det administrativa arbetet för skolans pedagoger.
 • Bygg en ny högstadieskola i Havslätt.
 • Stoppa nedläggningen av Norra skolan och säg nej till en storskola. ”Vi har tidigare berättat att vi vill att Norra skolan ska få en ny idrottshall, som byggs på Länsmansängen. Det gynnar både skolidrotten och föreningslivet. Och skolan kan även ha andra former av sammankomster där”, säger Johanna Bäckström Wörmke.
 • Utreda införande av slumpmässiga drogtester på Oscarsgymnasiet.
 • Införa månadsvisa incidentrapporter om hot och våld från varje skola.
 • Förstärka elevhälsan med ett särskilt fokus på psykisk ohälsa.
 • Ställa krav på tillräckligt god svenska för personal som arbetar inom skola och barnomsorg.
 • I högre utsträckning än i dag bjuda in föreläsare mot narkotika och droger.
 • Värna skolorna i kommunens ytterområden.
 • Marknadsföra Oskarshamn som en barn- och familjevänlig kommun med fokus på trygghet, skola och omsorg.

– Vi vill ha en tryggare arbetsmiljö i klassrummen – för både lärare och elever, säger Johanna Bäckström Wörmke.

Johanna Bäckström Wörmke (SD). Foto: Peter A Rosén

När det gäller trygghetsfrågorna i sin helhet föreslår SD följande:

 • Stoppa vandaliseringen på kommunens skolor.
 • Ökad polisnärvaro i kommunen.
 • Verka för fler kommunalt finansierade väktare i syfte att stärka bevakningen på platser som upplevs som otrygga och utsatta.
 • Mer belysning och andra trygghetsskapande åtgärder vid platser som upplevs som otrygga.
 • Sätt upp trygghetskameror i samarbete med polisen där det utifrån en analys är lämpligt.
 • Prioritera näringslivets och företagarnas behov genom det trygghetsskapande arbetet i kommunen.
 • Utveckla det förebyggande arbetet i förhållande till äldre och andra särskilt sårbara grupper. Det gäller exempelvis att med informationsinsatser förebygga brott som bedrägerier, kontokortsstölder och identitetskapningar.
 • Ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan bidra till att göra centrum, Flanaden och områdena däromkring tryggare.
 • Anta ett principbeslut om att alla kommunala beslut ska ta hänsyn till hur tryggheten påverkas.
 • Utreda hur kommunen kan bistå brottsoffer att driva in utdömt skadestånd i syfte att minska deras lidande.
 • Införa kommunala skolväktare för att stärka tryggheten.

Mattias Bäckström Johansson konstaterar att Socialdemokraterna har suttit vid rodret i Oskarshamns kommun ända sedan 1930, utan avbrott.

”Vår ambition är att få till ett nytt politiskt styre i kommunen”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON (SD)

– Det är alldeles för lång tid. Vår ambition är att få till ett nytt politiskt styre i kommunen, säger han.

Han påpekar också att det redan nu finns en ickesocialistisk majoritet i fullmäktigeförsamlingen.

Socialdemokraterna har 17 mandat och Vänsterpartiet har fyra platser. Totalt 21 platser för den socialistiska sidan, således.

Sverigedemokraterna är med sina nio mandat det största oppositionspartiet.

Moderaterna sitter på åtta stolar i fullmäktige, Liberalerna har fem – och Kristdemokraterna och Centerpartiet har tre var.

”Invanda spår”

– Sverigedemokraterna är beredda att samtala med alla partier som vill ha ett nytt styre. Vi tycker att utvecklingen är problematisk inom en lång rad områden – inte minst när det gäller trygghetsområdet. Men vi ser även att kvaliteten har försämrats inom äldreomsorgen – och vi har alltjämt ett företagsklimat som måste förbättras. Man kör på i invanda spår och ambitionerna är alldeles för låga. Vi går till val på ett offensivt valmanifest – med 100 punkter. Oskarshamns kommun ska bli bra igen. Vi kan bättre, med tanke på kommunens förutsättningar, säger Mattias Bäckström Johansson.

– Vi har ett starkt näringsliv i industristaden Oskarshamn. Men vi har ändå en av de högsta skattesatserna bland jämförbara kommuner. Det krävs krafttag inom flera områden.

Det intressanta är inte vilka eventuella uppdrag som SD ska förse sig själva med, understryker Mattias Bäckström Johansson.

– Vi vill uppnå politisk förändring. Nu har vi bra samtal med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på det nationella planet. Vi hade önskat att det nu innan valet även gick att visa upp ett tydligt alternativ till styret som finns i dag i Oskarshamns kommun.

Mattias Bäckström Johansson tror att det finns goda möjligheter att få till ett samarbete på det kommunala planet med M, KD och L.

Mattias Bäckström Johansson (SD). Foto: Peter A Rosén

– Även om Liberalerna har en del vildar. Men M, KD, L och SD har redan majoriteten av platserna i fullmäktige. Nu handlar det om vilken vilja det finns till politisk förändring. Vi vet var vi står. Och vi tror att vi har förutsättningar att få fler mandat i det här valet.

”Många väljare känner sig lurade av Socialdemokraterna och Moderaterna”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON

– Många väljare känner sig lurade av Socialdemokraterna och Moderaterna, som sa olika saker i valrörelsen 2018. Röstade man på Moderaterna, så skulle man få bort sossestyret. Röstade man på sossarna, så skulle de absolut inte samarbeta med borgare. Sedan gjorde de två partierna gemensam sak efter valet. Nu tror jag att väljarna förväntar sig mer ärlighet. Det man säger i valrörelsen är också det som man ska leva upp till efter valet. Därför hade vi önskat att väljarna kunde få ett tydligt alternativ.

– Vi kommer inte att släppa fram Socialdemokraterna på ledande positioner. Vi tycker att Oskarshamns kommun behöver ett nytt politiskt styre. Men i sakpolitiska överläggningar är vi beredda att samtala med alla partier, utifrån det vi går till val på. Där är äldreomsorg och skola viktiga delar. Den fysiska tryggheten i offentliga miljöer är också viktig – precis som företagsklimatet och näringslivspolitiken.

”Vi är beredda att samtala med Kustlandspartiet”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON

Kustlandspartiets gruppledare Mathias Karlsson har sagt att Kustlandspartiet kan samarbeta med alla – inklusive SD. Det kan bli avgörande, med tanke på att Kustlandspartiet skulle kunna få en vågmästarroll efter valet…

– Ja, det kan bli avgörande. Det är inte alls omöjligt – och vi är beredda att samtala med Kustlandspartiet, säger Mattias Bäckström Johansson.

– På riksnivån är det tydligt vad väljarna får om de röstar på Socialdemokraterna, Moderaterna eller Sverigedemokraterna, exempelvis. Men i Oskarshamns kommun vet inte väljarna vad de får om de exempelvis röstar på Moderaterna eller Socialdemokraterna. Men de vet vad de får om de lägger sin röst på Sverigedemokraterna, säger Leif Axelsson.

– Vi är tydliga med att vi finns tillgängliga och att vi är beredda att samtala med alla partier som vill ha ett nytt politiskt styre. Det finns anledning att prova nya idéer efter drygt 90 år med ett S-styre, säger Mattias Bäckström Johansson.

Ni kan inte tänka er att samarbeta med Socialdemokraterna?

– I sakpolitiska frågor finns det inga hinder. Men däremot kommer vi inte att släppa fram socialdemokrater på ledande positioner, svarar Mattias Bäckström Johansson.

Men om ni återigen blir störst bland oppositionspartierna – då ska väl ni ha kommunalrådsposten?

– Ja, det är väl en naturlig ingång. Men för vår del handlar det inte om de politiska uppdragen för oss som personer. Det viktiga är att komma överens om den politik som ska genomföras, svarar Mattias Bäckström Johansson.

”Det är helt egalt vilka politiska uppdrag som ligger i vågskålen”

MATTIAS BÄCKSTRÖM JOHANSSON

– Det är väl det som har varit problemet när Centerpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna har ingått i den styrande koalitionen – att det har handlat om vilka uppdrag som man kan få för egen del. För Socialdemokraterna har uppenbarligen fått igenom all sin politik, egentligen. De har inte behövt betala ett särskilt högt politiskt pris. Det är det som skiljer oss från de andra partierna. Det är helt egalt (betydelselöst) vilka politiska uppdrag som ligger i vågskålen.

– Det intressanta är att få genomslag för den politik som vi går till val på.

Men är du Sverigedemokraternas kommunalrådskandidat?

– Jag tycker att det är helt egalt. Vem som har uppdragen spelar mindre roll. Vi är ett politiskt parti som går till val på idéer. Sedan är det förstås personer som ska torgföra dem i olika politiska församlingar, men vårt politiska engagemang bygger på de åsikter vi har, svarar Mattias Bäckström Johansson.

– Socialdemokraterna går bland annat till val på att de vill ta bort LOV (Lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Vi vill behålla LOV, säger Leif Axelsson.

Du har toppuppdrag på riksnivån i dag – skulle du ens kunna fundera på att bli kommunalråd i Oskarshamn i stället, om det blir aktuellt efter valet?

– Man ska aldrig stänga några dörrar. Och man vet inte vad som händer i valet, svarar Mattias Bäckström Johansson.

Du skulle kunna vara hemma mer i rollen som kommunstyrelsens ordförande…

– Ja, min familj skulle nog uppskatta det – och vi stänger givetvis inga dörrar för det. Det är något vi får diskutera efter valet, när vi har ett valresultat. Men jag utesluter inget på förhand, svarar Mattias Bäckström Johansson och skrattar.

– Vi hoppas på en ministerpost för Mattias, säger Leif Axelsson.

Är du kommunalrådskandidat, då, Leif, om Mattias fortsätter på riksplanet?

– Jag är ju nummer två på listan, så vi får se var vi hamnar, svarar Leif Axelsson.

Hur många mandat siktar ni på?

– Vi ska ha minst tolv, svarar Leif Axelsson.

Johanna Wyckman (L) sa nyligen att hon inte klassar SD som ett borgerligt parti. Hur ser ni på det?

– Vi är absolut inte ett borgerligt parti. Den analysen delar jag, svarar Mattias Bäckström Johansson.

– Däremot är vi i alla fall ett ickesocialistiskt parti. Det är det som förenar oss på det ideologiska planet, tillägger han.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS