Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

BESLUT: Idrottsvägen i Oskarshamn uppgraderas inte till huvudled

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMN

Nej, Idrottsvägen i Oskarshamn kommer inte att uppgraderas till en huvudled.

Kommunstyrelseledamöterna röstade nej till medborgarförslaget när ärendet behandlades under ett sammanträde på tisdagen.

Politikerna hänvisar till ett yttrande från tekniska kontoret:

”Tekniska kontoret har övervägt förslaget och kommit fram till att det för närvarande inte är möjligt att omvandla Idrottsvägen till huvudled av följande skäl:

Trafikbelastning

Den senaste trafikmätningen gjordes år 2018. Sedan dess har kommunen inte genomfört några förändringar av vägen vilket gör att mätningen fortfarande är relevant att använda. 1624 fordon uppmättes per dygn och medelhastigheten var 34,1 km/h. 85 percentil (85 % av de som körde fortast) höll en hastighet om 41,1 km/h. En medelhastighet på 34,1 km/h är en rimlig bedömning på en gata där tillåten hastighet är 30 km/h. Det finns andra gator i kommunen som har högre trafikvolymer och mer betydelse för den övergripande trafiksituationen.

Miljö och samhälle

Idrottsvägen korsas av fyra gator, korsningarna bedöms vara trafikfarliga. Med anledning av detta har kommunen satt upp farthinder för att undvika att högerregeln inte följs och försvåra fortkörning. Att göra om gatan till huvudled kan i stället få konsekvensen att hastigheten ökar. Omskyltning och parkeringsreglering kommer krävas samt ytterligare åtgärder för att smala av gatan. Möjligheten att parkera kommer att försvinna eftersom parkering på huvudled alltid är förbjuden. Även detta är en åtgärd som också bedöms öka hastigheten på gatan. En omvandling av Idrottsvägen skulle kunna ha negativa konsekvenser för miljön och samhället i form av bland annat ökat buller och påverkan på befintliga bostadsområden.

Kostnader och resurser

Sammanfattningsvis krävs betydande investeringar i infrastruktur för att kunna göra Idrottsvägen till huvudled. Med hänsyn till nuvarande ekonomiska situation är dessa kostnader inte möjliga. Tekniska kontoret vill betona att vi alltid är öppna för att diskutera möjliga förbättringar av Idrottsvägen inom ramen för befintliga resurser och prioriteringar.

Konsekvenser för barn och unga

En trafiksäker miljö för barn och unga är alltid prioriterat i Oskarshamns kommun. Tekniska kontoret gör bedömningen att en omvandling av Idrottsvägen till huvudled för närvarande inte skulle öka trafiksäkerheten”, skriver tekniska kontoret.

+1
14
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS