Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Bockara får en ny livsmedelsbutik

ANNONS

BOCKARA

Nu är det klart.

Bockara kommer, återigen, att få en matbutik.

Det skriver Annicka Gunnarsson, ordförande i Hela Sverige Oskarshamn, i ett brev till Oskarshamns kommun.

15 år utan butik

Det är Lifvs som har tagit ett beslut om att etablera en butik i Bockara, som inte har haft en livsmedelsbutik på hela 13 år (den gamla lades ned då butiksinnehavaren gick i pension och bygdens cirka 530 invånare har varit utan butik sedan dess).

Annicka Gunnarsson har, som en del i det lokala utvecklingsprojektet i Kristdalabygden och Bockarabygden, arbetat med en förstudie gällande etablering av en obemannad butik i Bockara.

Lifvs-butiken i Vena. FOTO: ANNICKA GUNNARSSON

”Under arbetets gång har jag haft regelbunden kontakt med företaget Lifvs, som satsar på att bygga upp minst 300 obemannade butiker i hela Sverige. De bygger dem i kluster om fem-sex butiker och här i närheten har två butiker etablerats, en i Vena och en i Västervik”, skriver Annicka Gunnarsson i brevet till kommunen.

”Mycket positiva nyheter”

”Tack vare förstudien tog Lifvs nyligen ett beslut om att etablera en butik i Bockara, vilket är mycket positiva nyheter för orten.”

Med en åldrande befolkning som vill bo kvar på orten finns ett ökat behov av service. Trafikflödet genom Bockara ligger dessutom på en hög nivå, 3 500 fordon per dygn, vilket skapar goda förutsättningar för Lifvs-butiken.

”Fantastiskt om vi kunde få en mötesplats i byn igen”, skriver en av invånarna i den enkätundersökning som genomfördes i Bockarabygden under vintern 2019/2020.

”Bra för oss som varken har tillgång till bil eller har svårt för att få med sig varor med buss och för det sociala i bygden”, skriver en annan i en spontan kommentar.

Enkätundersökningen visar att nio av tio boende i Bockara gärna vill ha en livsmedelsbutik.

”Väldigt roligt”

När det gäller placering av butiken, så jobbar man just nu med två olika alternativ. Båda ligger nära macken i de centrala delarna av samhället.

”Det är väldigt roligt att Lifvs väljer att satsa på en obemannad livsmedelsbutik i Bockara. Det skapar en mötesplats som saknas på orten och skapar dessutom förutsättningar för att utöka servicen i framtiden. Orten blir dessutom mer attraktiv för inflyttning. Jag hoppas att Bockaraborna blir nöjda med sin nya butik och jag ser redan fram emot invigningen”, säger Annicka Gunnarsson,

Hennes förhoppning är att den nya butiken ska kunna slå upp portarna under den kommande våren.

Och faktum är att även Misterhult kan få en ny livsmedelsbutik framöver.

Här hittar du information om hur du handlar i en Lifvs-butik

TEXT & ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS