Coop har planer på att bygga en ny butik i mellanlänet

Coop har planer på att bygga en ny butik i mellanlänet

2022-01-19 Av av Peter A Rosén

MÖNSTERÅS

Coop har planer på att bygga en ny butik i centrala Mönsterås.

Det berättar kommunalrådet Anders Johansson (C) efter tisdagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Den nuvarande centrumaffären ska i sådana fall rivas – och då är tanken att man först bygger en ny butik på parkeringsytan som finns bakom dagens butik.

”Tanken är att man ska ha en parkeringsyta där butiken står i dag”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

– Och tanken är då att man ska ha en parkeringsyta där butiken står i dag, säger Anders Johansson.

– Vi lägger ett planuppdrag på området till miljö- och byggnadsnämnden. Man får ta fram en ny detaljplan.

Bygget är således inte förenligt med den nuvarande detaljplanen.

– Det kommer att ta lite tid innan den nya planen är klar. Trafikutredningar och liknande måste göras. Och man måste ta hänsyn till många synpunkter i en sådan här plan.

Coops planer är ännu i sin linda – några beslut gällande den nya butiken har inte tagits än, berättar kommunalrådet.

”Det är jättebra för Mönsterås”

– Men de har en konkret plan. Det är jättebra för Mönsterås. Vi säkrar upp med en butik i centrum. Jag kan erkänna att jag har varit lite orolig tidigare – så jag är glad över det här beskedet. Jag tror att Coops nysatsning kommer att passa in väldigt bra i centrum. Och vi får en parkering som ligger bra till för affärslokalerna runtomkring. Jag tänker exempelvis på Systembolaget. Det är ett område där vi har haft en viss anarki när det gäller parkeringarna. Det här kommer att strukturera upp det.

– Jag tror att det kommer att bli snyggt. Alla förutsättningar finns. Området kommer att bli trevligare jämfört med hur det är i dag. Det är ett lyft för centrum i Mönsterås.

Får mönsteråsarna en större Coop-butik då?

– Nej, själva butiksytan kommer nog att minskas något, jämfört med dagens butiksyta. Men det blir en ny butik med allt vad det innebär.

– Men övriga butiker ligger i södra delen av samhället – Coop är den butik som ligger längst norrut. Den förser den delen av Mönsterås på ett bra sätt. Det kommer att vara lätt att ta sig dit med bil och cykel. Och många bor väldigt nära butiken. Den kommer att vara bra för oss.

Ja, det är viktigt att ha en butik i centrum…

– Ja, det är det. Det är viktigt för centrumhandeln i stort.

Foto: Coop

Dela gärna artikeln: