Coronakrisen: Så mycket går Oskarshamns kommun in med i ett nytt stödpaket till handeln

Coronakrisen: Så mycket går Oskarshamns kommun in med i ett nytt stödpaket till handeln

2021-01-20 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Oskarshamns kommun sjösätter ytterligare ett stödpaket som är kopplat till coronakrisen.

200 000 kronor öronmärks för marknadsföring och utveckling av den lokala handeln.

Extraordinärt stöd

Satsningen finansieras via pengapåsen på 10 miljoner kronor som fullmäktige har tagit för coronainsatser under 2021.

Kommunstyrelsen röstade ja till detta på tisdagen.

I juni förra året tog kommunstyrelsen ett beslut om att avsätta 100 000 kronor för marknadsföring av den lokala handeln under 2020.

Detta mot bakgrund av att Region Kalmar län erbjöd länets kommuner att ansöka om extraordinärt stöd för marknadsföring av lokal handel, enligt ett beslut i regionala utvecklingsnämnden i maj.

För att få bidraget krävdes motfinansiering från kommunen.

Bidraget används till att marknadsföra den lokala handeln och uppmana dem som bor i kommunen att handla lokalt för att stötta näringen.

Nu erbjuder regionen – efter ett beslut i regionala utvecklingsnämnden i november ­– en fortsättning på möjligheten att ansöka om extraordinärt stöd för marknadsföring av lokal handel.

Liksom tidigare krävs en motfinansiering från kommunalt håll.

Gratis hemkörning

Stöder avser exempelvis gemensam marknadsföring i olika former, inklusive digitala plattformar.

Här finns även erbjudande om gratis hemkörning (gäller inte livsmedelsbutiker eller alkohol).

Insatsen ska kopplas till samma digitala kanaler som idag omfattar Handel Oskarshamns medlemmar, men kommer också att erbjudas alla näringsidkare som bedriver handel och restaurang i Oskarshamn.

Ansvaret för genomförandet av insatsen ligger hos Handel Oskarshamn och arbetet stäms av löpande med kommunen.

Dela gärna artikeln: