Då är det extra viktigt att spara på elen: Timmarna när förbrukningen är högst

Då är det extra viktigt att spara på elen: Timmarna när förbrukningen är högst

2022-12-10 Av av Annicka GunnarssonENERGIKRISEN

Som ett led i arbetet att minska och jämna ut elförbrukningen och dämpa priserna på elmarknaden, har regeringen uppdragit åt Svenska kraftnät att handla upp förbrukningsflexibilitet under höglasttimmar. Svenska kraftnät definierat vilka dessa timmar är.

Uppdraget utgår från EU:s nödförordning där samtliga medlemsländer är ålagda att minska sin energiförbrukning med minst 5 procent under höglasttimmarna mellan 1 december 2022 till 31 mars 2023.

Fastställda höglasttimmar

Svenska kraftnät har fastställt höglasttimmar för denna period. Detta genom att bedöma vilka timmar som under en vecka förväntas ha högst förbrukning baserat på en vald historisk referensperiod. De timmar som definierats är måndag-fredag klockan 08.00-10.59 och klockan 16.00-18.59.

– De definierade höglasttimmarna sammanfaller relativt väl med de timmar som historiskt sett har haft högst pris. Att genom upphandling åstadkomma en minskad eller flyttad förbrukning från dessa timmar kommer därför även att kunna få en prisdämpande effekt, säger Staffan Engström, enhetschef för nya stödtjänster och nätutnyttjande på Svenska kraftnät.

Motverka höga priser

Enligt EU:s nödförordning ska höglasttimmarna motsvara minst 10 procent av det totala antalet timmar under perioden 1 december 2022 till 31 mars 2023. Med den definition Svenska kraftnät nu fastställt motsvarar höglasttimmarna 18 procent av alla timmar under perioden.

– Svenska kraftnät har valt att fastställa fler timmar som höglasttimmar än minimumkravet för att öka sannolikheten att höglasttimmarna träffar de timmar som har högst pris. Att motverka höga priser är det övergripande målet med EU:s nödförordning och att sänka förbrukningen de timmar då priset är som högst leder mot det målet, säger Staffan Engström.

Foto: Svenska Kraftnät

Mer läsning

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt