Debatt: Sluta finansiera islamism – stryp stödet till Ibn Rushd

Debatt: Sluta finansiera islamism – stryp stödet till Ibn Rushd

2021-01-19 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTINLÄGG

Demokrati och jämställdhet mellan könen inom en verksamhet är ett krav för att organisationer, föreningar och förbund ska beviljas ekonomiskt stöd från stat, region och kommun.

Ändå fortsätter bidragsstöd med mångmiljonbelopp från såväl Kalmar län som övriga landet att rulla in till det islamiska studieförbundet Ibn Rushd.

Ett förbund som vid flertalet tillfällen visat på radikala trosuppfattningar som strider mot mänskliga rättigheter och svenska värderingar.

Vars ledning haft återkommande täta kontakter med den radikala rörelsen Muslimska brödraskapet.

Sverigedemokraterna ser det som ytterst allvarligt att Ibn Rushd krokar arm med en rörelse vars motto är: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.

”Skäl till oro”

Det är med andra ord tydligt att svenska värderingar och svenska lagar inte är det primära intresset för Muslimska brödraskapet och ger därmed skäl till oro över Ibn Rushds värderingar.

Det är oroväckande att politisk islam radikaliserar unga muslimer i Sverige. Särskilt med tanke på Muslimska brödraskapets direkta inflytande över Sveriges unga muslimer och det alarmerande antal ungdomar från Sveriges utanförskapsområden som valde att ansluta sig till Islamska Statens heliga krig i Mellanöstern.

Den brittiska tankesmedjan Quilliam Foundations beskriver i sina analyser om Muslimska brödraskapet i Storbritannien att konsekvenserna av deras reklam för politisk islamism bidragit till en ökad radikaliseringsprocess där allt radikalare grupper lyckats bättre i sitt rekryteringsarbete.

”Allvarliga brister”

Folkbildningsrådet har låtit Ibn Rushd granskas i utredningen När tilliten prövas som presenterades under hösten 2019.

I granskningen framkom allvarliga brister i det demokratiska uppdraget. Brister så pass allvarliga att studieförbundet uppmanades åtgärda dessa omedelbart.

Bland annat har studieförbundet i flera års tid bjudit in och genomfört aktiviteter tillsammans med kända antisemiter och homofober samt förespråkare av islamiskt krig, jihad.

Göteborg stad beslutade under förra året att frysa sitt stöd till Ibn Rushd efter att ha kartlagt studieförbundets samarbetspartners och sett att flera ägnade sig åt extremism.

”Måste upphöra”

Med anledning av Ibn Rushds inställning till vårt land, vårt sätt att leva och våra svenska kärnvärderingar måste det ekonomiska stödet omedelbart upphöra.

För Sverigedemokraterna är det självklart att Region Kalmar län ska följa efter Göteborgs markering.

I Kalmar län har Sverigedemokraterna protesterat mot att Ibn Rushd ges tillgång till skattemedel.

”Har vägrat lyssna”

Socialdemokraterna och länsunionen eller övriga partier har dock vägrat att lyssna på oss.

I regionfullmäktige har vi krävt svar på vilka grunder Ibn Rushd uppfyller kriterierna för regionalt stöd, men utan att få tillfredsställande svar från Socialdemokraterna och länsunionen.

Vi ska inte främja organisationer som väljer att förvanska uppgifter i syfte att erhålla ett större ekonomiskt stöd av skattemedel än vad som är skäligt för verksamheten och på detta sätt skapa vinst.

Våra gemensamma medel ska inte bidra till islamistisk radikalisering av unga, polarisering av samhället och förminskning av problematiken kring hedersvåld.

Martin Kirchberg (SD)

Regionråd

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Riksdagsledamot

Mattias Bäckström Johansson (SD). FOTO: PETER A ROSÉN
Martin Kirchberg (SD). FOTO: PIERRE STJERNFELDT
Dela gärna artikeln: