”Det är direkt olämpligt att ha tunga transporter som går förbi lekplatser”

”Det är direkt olämpligt att ha tunga transporter som går förbi lekplatser”

2020-05-27 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Gångbron som går över Norra Fabriksgatan i Oskarshamn ska höjas från 5,45 meter till 6,70 meter. Alla partier i kommunstyrelsen, förutom Liberalerna, har sagt ja till detta.

– Vi har ju sagt att vi ska ta in de tunga transporterna via den södra infarten. Då tycker vi att kommunen ska hålla sig till det, säger oppositionsrådet Mathias Karlsson (L).

Höjningen av gångbron är nödvändig för att man ska kunna transportera den nya generationens vindkraftverk under bron, konstaterar majoriteten i kommunstyrelsen.

Majoriteten röstade ja till att låna ut tre miljoner kronor till Smålandshamnar för att bekosta åtgärderna.

Vindkraftsbolagen har gått ihop och är redo att betala den resterande delen. Det rör sig om en sammanlagd investering på ungefär tio miljoner kronor.

I slutändan kan det bli tal om en höjning med ytterligare en eller ett par decimeter.

– Det handlar om många och tunga vindkraftstransporter på uppemot 200 ton. Tidigare har trafikingenjören, i ett annat sammanhang, sagt att 76 ton var för mycket för vägen, säger Mathias Karlsson.

– Trycket på kulverten över Döderhultsbäcken blir högt. Och håller avlopps- och vattenledningarna? Svaret vi har fått är att man tror att de håller. Men man sa också att det är bäst att kolla upp kulverten.

”Direkt olämpligt”

– Vi inom Liberalerna vill ju öppna upp Döderhultsbäcken – men detta sätter stopp för det. Det är dessutom direkt olämpligt att ha tunga transporter som går förbi lekplatser och lekområden. Mycket folk rör sig i området – och vi vet, sedan tidigare, att det inte är helt ovanligt med olyckor som är kopplade till vindkraftstransporterna. Vingar har tappats, exempelvis. Ska vi verkligen utsätta oss för sådana risker?, säger Mathias Karlsson.

De tunga transporterna påverkar också attraktiviteten, påpekar han.

– Man tycker kanske att det är trevligare att pendla in till Oskarshamn än att flytta hit.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Oppositionsrådet Mathias Karlsson (L). FOTO: PETER A ROSÉN
Dela gärna artikeln: