Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Föreningar i Oskarshamns kommun får extrahjälp

ANNONS

OSKARSHAMN

Bildningsnämnden i Oskarshamns kommun vidtar åtgärder för att föreningar inte ska tappa viktiga intäkter.

Kommunen skriver om detta i ett pressmeddelande på måndagen.

LOK-stöd

”Oskarshamns kommun värnar om föreningslivet och dess fortsatta utveckling. Under det senaste året har kommunen därför vidtagit flera åtgärder för att hjälpa och stödja föreningar som precis som övriga samhället påverkats av coronapandemin”, skriver kommunen.

Oskarshamns kommun beviljar årligen, via bildningsnämnden, så kallat lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) till de föreningar som redovisar ungdomsverksamhet för dem som är mellan 7 och 25 år.

”Föreningarna redovisar sina deltagaraktiviteter för senaste verksamhetsåret och erhåller sex kronor per deltagaraktivitet i stöd.”

En nystartad förening

”Under 2020 har merparten av föreningarnas aktiviteter minskat beroende på pandemin, eftersom de tvingats ställa in eller ställa om sin verksamhet under stora delar av året.”

”De föreningar som påverkats mest är de som bedriver en stor del av sin verksamhet inomhus. För att föreningarna i Oskarshamns kommun inte ska tappa viktiga intäkter beslutade nämnden att LOK-stödet för 2021 ska baseras på 2019 års redovisade deltagaraktiviteter i stället för 2020”, skriver kommunen.

”Det betyder att föreningar som egentligen skulle fått minskat stöd inte fick det.”

Bildningsnämnden kommer att ta beslut om att även kompensera tio föreningar som under 2020 hade fler deltagartimmar jämfört med 2019.

Det innebär att tio föreningar får en extra utbetalning av LOK-stöd.

En av föreningarna är nystartad: Oskarshamns Padelklubb.

Följande tre föreningar hade redovisade aktiviteter under 2020, men inte under 2019:

Friluftsfrämjandet, Pingstförsamlingen i Oskarshamn och Equmenia i Påskallavik.

Följande sex föreningar hade fler aktiviteter under 2020, jämfört med 2019:

Föreningen OCR Oskarshamn, IK Tuna Södra, Oskarshamns Golfklubb, Oskarshamns Scoutkår, Oskarshamns Tennisklubb och Rödsle BK.

”För Oskarshamns kommun är föreningslivet viktigt och vi är måna om att hjälpa och stödja föreningar”

ANTON SEJNEHED (S), ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

Den totala aktivitetsökningen under 2020, jämfört med 2019, landade på 3 518 deltagartimmar för de tio föreningarna, vilket ger 21 108 kronor.

Omställningsstöd

”Därutöver har Oskarshamns kommun också beslutat om att avsätta 500 000 kronor till ett akutstöd för föreningar som är i en extraordinär situation samt 500 000 kronor i omställningsstöd gällande återstart och utveckling av föreningar.”

”Omställningsstödet kan innebära stöd för projekt, aktiviteter eller inköp av inventarier för att kunna återstarta eller ställa om föreningens verksamhet. Stödet gäller alla bidragsberättigade föreningar, men administreras av fritidskontoret”, skriver kommunen.

– För Oskarshamns kommun är föreningslivet viktigt och vi är måna om att hjälpa och stödja föreningar. Våra beslut om en mer generös hållning gällande stöd till ungdomsföreningar är en del i det. Under förra året hade vi också fyra miljoner kronor som alla föreningar kunde söka. Nu har vi avsatt en miljon kronor extra för att hjälpa föreningar i behov, säger bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S). (Bilden)

ARKIVFOTO: PETER A ROSÉN

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS