Förslag från Vänsterpartiet i Oskarshamns kommun: Gratis busskort

Förslag från Vänsterpartiet i Oskarshamns kommun: Gratis busskort

2021-10-31 Av av Peter A Rosén

Annons: Nationaldagen 6 juni

OSKARSHAMN

Majoritetspartierna i Oskarshamns kommun – Socialdemokraterna och Moderaterna – lägger som bekant 10,8 miljoner kronor på en omtalad körkortssatsning på Oscarsgymnasiet.

Men den finns inte med i Vänsterpartiets skuggbudget.

– Vi vill i stället lägga 10,8 miljoner kronor på busskort, berättar Lena Granath (V).

– Det handlar om klimat och miljö för oss. Vi måste resa mindre med bil – vilket innebär att vi behöver resa mer kollektivt. Därför är den här satsningen viktig för oss. Vi kan inte ha fler som åker ensamma en och en i sina bilar. Där måste vi ställa om. Och då är busskort en fantastisk möjlighet, betonar hon.

”Vi vill att man – i dialog med KLT – tittar på en bussbiljett som ger fri kollektivtrafik i hela länet”

LENA GRANATH (V)

Lena Granath fortsätter:

– Alla kan resa med bussen – man behöver inte köpa en bil, för att sedan kunna använda sitt körkort. Ju fler kollektivtrafiksresenärer, desto större blir behovet av fler turer – jag tänker både på turtätheten och antalet linjer. Så jobbar kollektivtrafiken – ju färre resenärer på bussen, desto större risk att den linjen läggs ned.

Så busskortet ska vara helt avgiftsfritt?

– Vi vill att man – i dialog med KLT (Kalmar länstrafik) – tittar på en bussbiljett som ger fri kollektivtrafik i hela länet, alla dagar i veckan, för dem som är skrivna i Oskarshamns kommun.

Gäller det alla åldersgrupper?

– Det förslaget vi har lagt gäller för ungdomar från årskurs 7 upp till 20-årsåldern – och för pensionärer och förtidspensionärer. Det är det som vi vill diskutera med KLT i första läget. Det här är en biljettprodukt som inte finns i dag. De får plocka fram något som passar oss. Men det är vårt förslag – och vi har bara fyra mandat i fullmäktige i Oskarshamns kommun. Så det gäller ju att fler tycker som Vänsterpartiet, säger Lena Granath.

Lena Granath (V). Arkivfoto: Peter A Rosén

Vänsterpartiet vill dessutom satsa 250 000 kronor på ytterkläder inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta.

”Sedan vill vi satsa 500 000 kronor på att bibehålla syn- och hörselverksamheten”

LENA GRANATH (V)

– Man har tidigare gjort en satsning på kläder inom socialförvaltningen och skolan – men pengarna har inte räckt. Därför vill vi satsa de här pengarna, så att alla får en egen jacka, säger Lena Granath.

– Sedan vill vi satsa 500 000 kronor på att bibehålla syn- och hörselverksamheten. Det finns ett besparingsförslag där – men något beslut har inte tagits än. Förslaget har hamnat i den parlamentariska gruppen, som arbetar med socialnämndens budget. Vi vill säkerställa att den här tjänsten finns kvar även i fortsättningen. Den är oerhört värdefull – både för personal, som får hjälp i omsorgen, och de som finns i våra boenden. Kommunen har hänvisat till att det här inte är en lagstadgad uppgift – det är en service som man har gett till invånarna i kommunen. Vi håller med om det. Men de säger även att det är regionens ansvar. Då blir det galet. Regionen kommer inte att hjälpa till med sådana här saker.

”Vi behöver fler vuxna i skolan”

LENA GRANATH (V)

– De har inte den servicen och möjligheten. Den dagen beslutet tas om att ta bort den här tjänsten, så kommer inte den servicen att finnas kvar – vare sig för dem som behöver hjälp med sina hörapparater eller för dem som behöver hjälp med sin synnedsättning inom omsorgen. Under förra mandatperioden var det en 1,5-tjänst – sedan plockade man bort en deltid.

Vänsterpartiet vill också att man ska fortsätta att satsa på elevassistenter och elevcoacher inom skolans värld.

– Det är en viktig resurs – både för eleverna och lärarna. Elevassistenterna och elevcoacherna kan fånga upp elever med olika behov, både pedagogiskt och socialt. Vi behöver fler vuxna i skolan. Det är jätteviktigt, säger Lena Granath.

”Säger man nej till något, så är man inte med och inför det. Så tycker jag”

LENA GRANATH

– Vi vill även återbesätta kommunekologtjänsten. Och den personen ska ha mandat att leda kommunens arbete med skogen. Historiskt sett har det varit väldigt uppdelat – kommunekologen har jobbat med den biologiska mångfalden och tekniska förvaltningen har styrt arbetet med skogsskötseln. Vi vill att kommunekologen ska ha mandat att styra det arbetet – men tekniska kan vara beställare och utförare.

– Sedan är vi fortfarande väldigt tydliga med att vi säger nej till privatiseringar inom hemtjänsten. Socialdemokraterna och Moderaterna genomför LOV (lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten nu. Och jag läste Liberalernas och Kristdemokraternas budgetförslag. De vill även se privatiseringar inom skolan, äldreboendena och LSS. Det är helt galet.

Ni är i princip ensamma nu – om att säga nej till LOV. Socialdemokraterna säger också nej, egentligen, men de har en uppgörelse om detta med Moderaterna…

– Ja, precis. Det kan man tycka mycket om – att man går med på saker som man egentligen säger nej till. Säger man nej till något, så är man inte med och inför det. Så tycker jag. Vi är väldigt tydliga med vårt nej till privatiseringar – inom hemtjänsten, övriga delar av äldreomsorgen, LSS och skolan, säger Lena Granath.

”Våra skattemedel ska gå till det som de var till för från början – alltså till verksamhet och inte till vinst”

LENA GRANATH

Vad kan privatiseringar leda till, som ni ser det?

– Ofta är det större bolag som går in. De lyder också under aktiebolagslagen – och de har ett vinstsyfte. För att få vinst ur skattemedel, så måste man ha färre anställda. De måste dessutom jobba hårdare. Våra skattemedel ska gå till det som de var till för från början – alltså till verksamhet och inte till vinst, säger Lena Granath.

Vänsterpartiet satsar även på vidareutbildning och utbildning (specialpedagoger och förskollärarutbildning).

Partiet satsar också på vidareutbildning av specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor.

– Majoriteten satsar inte på vidareutbildning av specialistundersköterskor. De är viktiga inom den kommunala omsorgen, säger Lena Granath, som berättar att Vänsterpartiet har dragit ned med 500 000 kronor när det gäller näringslivsförstärkning, samhällsviktiga detaljplaner och kommunstyrelsens budget för utveckling och bidrag.

Dela gärna artikeln med dina vänner: