Förtroendevald inom kyrkan dömd efter att ha struntat     i att betala kreditskulder

Förtroendevald inom kyrkan dömd efter att ha struntat i att betala kreditskulder

2020-03-22 Av av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

En förtroendevald person, på en framskjuten position, inom Svenska kyrkan i Kalmar län har dömts i tingsrätten.

Kreditskulder på cirka 45 000 kronor ska betalas tillbaka.

Hen ska även betala rättegångskostnaderna, som uppgår till ungefär 7 500 kronor.

Den förtroendevalda personen och kreditgivaren ifråga är dessutom överens om att upprätta en amorteringsplan.

Hen hade inte betalat tillbaka kreditbeloppet inom den gällande avtalsramen.

Ett inkassokrav skickades ut förra våren, men betalningen uteblev.

Ett betalningsföreläggandeärende öppnades därför hos Kronofogden.

Den förtroendevalda personen vägrade att betala, vilket ledde till att ärendet avgjordes i tingsrätten.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: PATRIK SVEDBERG
Dela gärna artikeln: