Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Klimatgruppen i Oskarshamn har skickat ut en enkät till politikerna

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMN

Klimatgruppen i Oskarshamn har igår och idag skickat en enkät om klimatkrisen till samtliga politiker i kommunfullmäktige och de kommunala nämnderna i Oskarshamns kommun.

”Vi vet alla att det görs alldeles för lite för att hindra klimatkrisen från att eskalera. Ansvaret faller tungt på politiken. Vi vill därför undersöka vad våra lokalpolitiker vet om klimatkrisen, vad de anser om den och om de tror att de kan påverka utvecklingen”, säger Gunnar Westling, som är ordförande i Klimatgruppen i Oskarshamn.

Så här ser enkäten ut:

”Enkät om klimatkrisen.

Coronakrisen har uppenbarat hur sårbart vårt samhälle är, och även hur umbärligt mycket av det vi gör verkligen är. För att rädda människoliv och hindra sjukvården att braka samman, har vi låtit smittan diktera villkoren för hur vi lever våra liv, något inte klimatkrisen har lyckats med. I anledning av världsläget, framför allt med avseende på den klimatkris som kommit något i skymundan just nu, men också med tanke på coronakrisen, så vill vi ställa några frågor som vi hoppas få svar på från kommunens politiker i fullmäktige och nämnder.”

”När du svarar på de här frågorna kommer vi att se vem som svarar på dem, och vad du svarar, men vi kommer också att behålla de uppgifterna för oss själva. Svaren kommer att analyseras men i den mån vi offentliggör vad ni politiker har svarat, så kommer den informationen att vara avidentifierad och inga namn eller uppgifter om vem som kan ha svarat vad kommer att offentliggöras, annat än på gruppnivå (exempel: ”en borgerlig politiker i kommunfullmäktige”, ”en socialdemokratisk politiker i en av våra nämnder”. ”tre av den regerande majoritetens politiker tyckte att…”)”

  1. Hur stort anser du att problemet med jordens klimat är egentligen?

          1. Det är egentligen inget större problem.

          2. Det är inte försumbart, men heller inget vårt parti fokuserar på.

          3. Vi har ett reellt problem med den globala uppvärmningen, men det kommer sannolikt inte leda till riktigt allvarliga konsekvenser för Sveriges del.

          4. Jag är mycket orolig att uppvärmningen kan få svåra följder i ett längre perspektiv.

          5. Klimatkrisen är akut och vi behöver genast genomföra kraftiga begränsningar av utsläppen för att undvika katastrofala följder.

      2. Vad skulle du vilja påstå är den huvudsakliga anledningen till den globala uppvärmningen?

           Fler än ett alternativ får kryssas.

          1. Jordens ökande befolkning och att allt fler vill leva med västerländsk standard.

          2. Vår förbränning av fossila bränslen.

          3. En ökad köttkonsumtion.

          4. Avskogning och förändrad markanvändning.

          5. Alla ovanstående faktorer är viktiga.

      3. Vad kan och bör vi göra (som nation) för att minska utsläppen av klimatgaser?

          Fler än ett alternativ får kryssas.

          1. Sätta ett slutdatum för försäljning av fossila bränslen.

          2. Stödja en övergång till utsläppsfria eller utsläppssnåla industriella processer

          3. Obligatorisk klimatmärkning av alla varor.

          4. Minska skogsavverkningen, renovera våra mossar och och våtmarker, samt överge kalhyggesbruket

          5. Ställa krav på utsläppsfria transporter

      4. Vilka metoder kan och/eller bör vi använda för att skapa de förändringar vi finner nödvändiga? Flera alternativ får kryssas.

           1. Begränsa eller förbjuda vissa handlingar eller processer som medför stora utsläpp.

           2. Använda ekonomiska styrmedel.

           3. Information och politisk påverkan.

           4. Internationellt samarbete via exempelvis EU

           5. Stödja lokal produktion.

      5. Vad eller vilket är det som sätter gränserna för de ”klimatåtgärder” vi kan genomföra?

          1. Ekonomin. Vi får inte förstöra den ekonomiska tillväxten, eller riskera jobben.

          2. EU. Spelreglerna måste vara gemensamma.

          3. Den tekniska utvecklingen.

          4. Det som folk accepterar.

          5. Det är bara klimatkrisens allvar som sätter gränserna. Vi ska göra allt som behövs.

      6. Många menar att det ekonomiska systemet sätter hinder i vägen för en omställning till ett fossilfritt (lågenergi)samhälle. Vad är din uppfattning?

          1. Ja, det kan stämma, men ett lågenergisamhälle är ändå inte något att eftersträva.

          2. Ja, vi är tyvärr bakbundna av ett ekonomiskt system som kräver tillväxt och där vinst går före nytta.

          3. Jag tror inte att det ekonomiska systemet är det största hindret, utan människors krav på en rimlig levnadsstandard.

          4. Vill människor ha en omställning, så kommer den.

          5. Det ekonomiska systemet sätter inga hinder i vägen för en omställning.

      7. Hur ser du själv på framtiden med avseende på klimatet och den globala uppvärmningen?

          1. Jag tror på framtiden, oavsett om vi lyckas stoppa den globala uppvärmningen eller inte.

          2. Om vi lyckas ställa om till en fossilfri framtid, så är jag optimist.

          3. Jag är rädd för att vi inte kommer att lyckas stoppa den globala uppvärmningen, och då kommer mänskligheten att gå en svår framtid till mötes.

          4. Människans framtid är mörk, jag är pessimist.

          5. Det finns andra hot mot mänskligheten som är värre än den globala uppvärmningen.

      8. Har du som kommunpolitiker något inflytande över ditt partis klimatpolitik på nationell nivå?

          1. Ja, definitivt, och det vill jag gärna utnyttja också.

          2. Ja, troligen, om jag hade varit intresserad av det.

          3. Nej, jag tror inte det, trots att önskar att jag hade det.

          4. Nej, men jag är heller inte intresserad av att ha detta inflytande.

      9. Kan politiken på den kommunala nivån förändra Sveriges klimatavtryck?

          1. Ja

          2. Nej

     11.Vilket parti tillhör du?

TEXT & FOTO

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS