Kommunerna Högsby och Oskarshamn tappar invånare – men länets folkmängd växer

Kommunerna Högsby och Oskarshamn tappar invånare – men länets folkmängd växer

2023-02-22 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

LÄNET

Kommunerna Oskarshamn och Högsby tappar invånare.

Men Kalmar läns folkmängd fortsätter att växa, konstaterar regionen i ett pressmeddelande på onsdagen.

”Den 31 december 2022 var länets folkmängd 247 711 invånare, vilket är en ökning på 536 personer jämfört med 2021”, skriver regionen.

”Under 2020 noterade Kalmar län den största årliga befolkningen någonsin. Befolkningsökningen fortsatte under 2021 och nu står det klart att den höll i sig även under 2022.”

”Det är glädjande att länet totalt sett fortsätter att öka i befolkning”

Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör

– Det är glädjande att länet totalt sett fortsätter att öka i befolkning. Det är ett tecken på att vi är en attraktiv region att leva, bo och verka i. Det är också viktigt för att länets arbetsgivare lättare ska få tag på kompetens, säger Helena Nilsson, regional utvecklingsdirektör.

Värst i Högsby

”Under 2022 ökade länets befolkning med 0,2 procent. Precis som under de senaste åren hade Mörbylånga kommun högst andel befolkningsökning (+1,7 procent), medan Högsby kommun hade högst andel befolkningsminskning (-1,1 procent)”, skriver regionen.

”Under 2022 ökade befolkningen i sex av länets kommuner – Emmaboda, Hultsfred, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Nybro. Även om det inte är exakt samma kommuner som ökade under 2022 jämfört med 2021, är andelen kommuner fortfarande 50 procent.”

”Nationellt ser det annorlunda ut. Under 2022 var det 55 procent av landets kommuner som ökade i befolkning, vilket är en minskning från året innan då 71 procent av kommunerna ökade”, skriver regionen.

”Barnafödandet under 2022 minskade i 215 av Sveriges 290 kommuner. Av länets kommuner är det bara Kalmar som har ett födelseöverskott, det vill säga att det är fler som föds än dör under året. I resten av kommunerna är det ett födelseunderskott. I Borgholm, Oskarshamn och Västervik var antalet födda det lägsta på minst 50 år.”

”Oroväckande”

”Gällande flyttmönster ser det mer positivt ut. I nio av länets tolv kommuner är det fler som flyttar in än flyttar ut. Det är bara Högsby, Oskarshamn och Torsås som har ett negativt flyttnetto under 2022”, skriver regionen.

– Det är oroväckande att sex av våra kommuner minskar i befolkning, samtidigt som det är glädjande att många har ett positivt flyttnetto. Vi fortsätter att jobba på med våra gemensamma satsningar och samarbeten för att få hela länet att växa, säger Helena Nilsson.

”Mer information bakom dessa siffror, som exempelvis ålder, geografi, utbildningsnivå och flyttmönster på både inflyttare och utflyttare kommer Region Kalmar läns analytiker nu att ta fram som ett underlag i det fortsatta regionala utvecklingsarbetet för Kalmar län”, skriver regionen.

Fakta/Folkmängd i kommunerna 31 december 2022:

Borgholm 10 857 (-38)

Emmaboda 9 347 (+18)

Hultsfred 14 064 (+8)

Högsby 5 584 (-61)

Kalmar 72 018 (+690)

Mönsterås 13 276 (+18)

Mörbylånga 15 985 (+263)

Nybro 20 303 (+19)

Oskarshamn 27 028 (-192)

Torsås 7 042 (-71)

Vimmerby 15 557 (-21)

Västervik 36 650 (-97).

Genrebild: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner: