Länsstyrelsen ger grönt ljus för lodjursjakt i Kalmar län

Länsstyrelsen ger grönt ljus för lodjursjakt i Kalmar län

2021-12-15 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt efter lodjur i Kalmar län. Totalt får tolv lodjur skjutas under 2022 års licensjakt som sker i mars månad.”

Det skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande på onsdagen.

”Beslutet att tillåta licensjakt på tolv lodjur under 2022 har fattats för att reglera stammen då den är större än förvaltningsmålet som är fyra-åtta familjegrupper (honor med unge/ungar). Målet är beslutat av Kalmar läns viltförvaltningsdelegation.”

”Avskjutningen begränsas till maximalt sex i norra jaktområdet och sex i södra jaktområdet. Jakten avslutas om fyra produktiva hondjur över 14 kg fälls.”

”Enligt det senaste inventeringsresultatet finns elva familjegrupper i Kalmar län, vilket motsvarar cirka 60 lodjur”, skriver länsstyrelsen.

”Lodjursjakten startar den 1 mars 2022 och varar som längst till och med den 31 mars. Jakten sker över hela länets fastland.”

  • ”Licensjakten är en del av rovdjursförvaltningen, och genomförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former. Jakten tillåter lodjursstammen i södra rovdjursförvaltningsområdet såväl som i Kalmar län att med fortsatt god marginal förbli en livskraftig population med gynnsam bevarandestatus i artens naturliga utbredningsområde, säger enhetschef Fredrik Ustrup.”

”Resultatet från den senaste nationella populationsberäkningen visar att det finns cirka 1 240 lodjur i Sverige och populationen är därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.”

”Inom det södra rovdjursförvaltningsområdet sker licensjakt även i Jönköpings och Östergötlands län”, skriver länsstyrelsen.

Grafik: Länsstyrelsen

Dela gärna artikeln: