Läsare: ”Min arrendator har tagit sig lite väl stora friheter”

Läsare: ”Min arrendator har tagit sig lite väl stora friheter”

2021-06-22 Av av Fråga Juristen

FRÅGA JURISTEN

Varje vecka svarar juristen Julia Engström på läsarnas frågor om allt från testamente och arv till avtal och kontrakt.

Hej! Min arrendator har tagit sig lite väl stora friheter. Vi har ett väldigt tydligt kontrakt som anger vad arrendet omfattar och vad det inte omfattar. Det finns en karta som är en bilaga till kontraktet där arrendet är utmarkerat. Nu har han inte bara börjat låta djuren beta på mark som inte omfattas av arrendet, han har dessutom låtit stängsla in en del mark som inte ingår enligt arrendekontraktet. Vad kan jag göra?

Tack för din fråga!

Till att börja med kan konstateras att din arrendator begår ett brott med dig som offer, när han gör på det sätt du beskriver. Den som gör ”intrång i annans besittning av fastighet, såsom genom att olovligen anbringa eller bryta stängsel, bygga, gräva, plöja, upptaga väg eller låta kreatur beta, eller skiljer någon obehörigen annan från besittning av fastighet eller del därav, skall vad i 8 och 9 §§ sägs om egenmäktigt förfarande eller självtäkt äga tillämpning” (8 kap. 11 § 2 st. Brottsbalken).

8 och 9 §§, som hänvisas till, anger att straffet är böter eller fängelse i högst sex månader, såvida det inte är grovt för då kan det bli upp till 2 års fängelse. Brottet är ingen uppenbar förverkandegrund enligt jordabalkens regler.

Dela gärna artikeln: