Läsarfråga: Kan jag ändra ett gemensamt testamente?

Läsarfråga: Kan jag ändra ett gemensamt testamente?

2021-04-27 0 av Fråga Juristen
 

FRÅGA JURISTEN

Min man avled för ett antal år sedan. Vi hade skrivit ett gemensamt testamente men nu skulle jag vilja ändra det. Kan jag göra det?

Tack för din fråga!

Självklart kan du ändra testamentet vad gäller din del. Din mans del kan du förmodligen inte ändra på. Det är bara om han skrev att du skulle ärva honom med full äganderätt som du kan bestämma även över den delen. Om det stod att du skulle ärva med fri förfoganderätt eller om man tolkar testamentet som att ni menat att du skulle ärva med fri förfoganderätt är det bara din del som du kan bestämma över i ett nytt testamente.

Avseende hans del gäller det testamente som ni upprättade gemensamt. Om allt ni ägde var giftorättsgods (egendom som ingår i bodelning) innebär det att hälften av vad som finns kvar efter dig när du går bort ska tillfalla hans arvingar, om ingen del av arvet efter honom betalades ut redan i samband med hans bortgång.

Om du upprättar ett nytt testamente kan det dock påverka hur man tolkar din mans testamente. Om ni exempelvis har skrivit att hälften ska tillfalla hans syskon och hälften ska tillfalla dina syskon och du vill ändra det så att din del istället ärvs av dina syskonbarn eller någon annan, får man försöka avgöra om din avlidne makes vilja var att arvet efter honom ändå ska fördelas så att hälften av hans kvarlåtenskap ska tillfalla hans syskon och att hälften ska tillfalla dina syskon trots att du har ändrat din vilja.

Man kan tänka sig att tanken när testamentet upprättades var att hans del skulle tillfalla hans syskon och att din del skulle tillfalla dina syskon. Men som sagt, framgår det inte klart och tydligt av testamentet ställs man inför en testamentstolkning. Ett tydligt testamente är därför att föredra.