Leif Axelsson (SD): ”Det är skrutt”

Leif Axelsson (SD): ”Det är skrutt”

2021-06-16 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Sverigedemokraterna säger för närvarande varken ja eller nej till sparförslagen inom socialnämndens verksamheter i Oskarshamns kommun.

Socialnämndsledamoten Leif Axelsson (SD) berättar att partiet först vill se vad utredningen visar.

– Innan vi tittar på detta så vill vi, exempelvis, titta på det här med Nyhem i Kristdala innan vi stänger dörren.

– Vi måste jobba med vår budget i socialnämnden. Sedan är det inte vi oppositionspartier som har det yttersta ansvaret. Det är Socialdemokraterna och Moderaterna som styr kommunen – och de bär det yttersta ansvaret.

”De borde ha satt ner foten mycket tidigare”

LEIF AXELSSON (SD), LEDAMOT I SOCIALNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– De borde ha satt ner foten mycket tidigare – innan det började skena.

Men placeringarna inom IFO, individ- och familjeomsorgen, kan man ju inte göra något åt. Det är lagstadgat…

– Man kan kanske titta på hemmalösningar i stället för att skicka dem till dyra placeringar.

”Städa uppifrån”

– Och kan man inte göra något i den änden, så får man göra något i en annan ände. Då ska man kanske börja städa uppifrån. Man borde kanske titta på ledning och chefer, säger Leif Axelsson, som säger att han som politiker vill vara med och ta sitt ansvar.

Leif Axelsson (SD).

– Jag vill att vi ska titta på de aktuella förslagen. Det finns förslag som vi redan har sagt nej till – men det finns också förslag som vi vill titta vidare på.

Tidigare på onsdagen berättade vår tidning att sparkravet inom socialnämnden behandlades på tisdagens kommunstyrelsemöte.

Kristdemokraterna och Liberalerna vill att nämnden ska få en utökad budgetram med knappt 12,9 miljoner kronor.

Pengarna ska täcka de ökade kostnaderna som har uppstått på grund av fler placeringar inom individ- och familjeomsorgen, IFO.

Votering

De båda partierna lade fram ett yrkande om detta i kommunstyrelsen.

Finansieringen sker genom att utnyttja en del av de ökade skatteintäkterna och statsbidragen (enligt SKR-prognosen).

Yrkandet – som har skrivits under av Ingemar Lennartsson (KD), Mathias Karlsson (L) och Kenny Svahn (L) – ställdes mot majoritetens förslag, som innebär att socialnämndens åtgärdsplan noteras som mottagen.

I voteringen röstade Socialdemokraterna och Moderaterna på förslaget om att notera planen som mottagen.

Liberalerna och Kristdemokraterna röstade givetvis på det egna yrkandet.

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet avstod från att rösta.

Majoritetspartierna vann med 7–3.

Tre ledamöter avstod från att rösta.

Centerpartiets kommunstyrelseledamot (Charlotte Sternell) hade anmält förhinder – och en ledamot från Liberalerna (Kenny Svahn) tjänstgjorde i hennes ställe under kommunstyrelsesammanträdet.

”Det är inte bara att lyfta på kassalådan och tömma den”

LEIF AXELSSON

Kommunstyrelsepolitikerna tog också ett beslut om att tillsätta en parlamentarisk grupp, där alla partiers gruppledare i kommunstyrelsen tillsammans med socialnämndens arbetsutskott ska följa de åtgärder som socialnämnden arbetar med för att få ordning på budgeten.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 augusti behandlas socialnämndsfrågan som ett skarpt beslutsärende.

Varför vill inte Sverigedemokraterna tillskjuta pengar till socialnämnden?

– Vi vill också tillskjuta pengar – men först vill vi titta på de olika alternativen, för att se om det kan ge något, svarar Leif Axelsson.

– Det är inte bara att lyfta på kassalådan och tömma den, för att sedan skicka dit mer pengar. Var hamnar vi då nästa gång? Och gången efter det? Vi måste titta på vad som kan förbättras när det gäller nämndens ekonomi.

”Hux flux”

– Jag har förståelse för Liberalernas och Kristdemokraternas tanke om att inget ska plockas bort – och vi kanske också hamnar där så småningom. Men vi vill i alla fall titta på eventuella besparingar. Vi måste titta på allt – varenda tjänst. Kan vi göra på något annat sätt? Det är en viktig fråga som man måste ställa. Det är bra att man har tillsatt en parlamentarisk grupp. Nu, hux flux, får vi vara med och ta ansvar fullt ut. Det är bra – vi vill alltid vara med och ta ansvar – men man har inte riktigt släppt in oss tidigare.

Diskussioner är alltid bra, betonar Leif Axelsson.

”Sverigedemokraterna vill ha en äldreomsorg i världsklass”

LEIF AXELSSON

– Jag förstår att Socialdemokraterna och Moderaterna inte vill vara ensamma om det här. De vill ha hjälp. Det är positivt. Men Sverigedemokraterna vill ha en äldreomsorg i världsklass. Så vi vill inte dra ned på någonting. Då får vi omfördela våra skattemedel i stället.

– Men för att jag ska känna mig trygg, så vill jag ändå titta på olika besparingsförslag. Våra pengar ska användas på ett ansvarsfullt sätt. När utredningen är klar, så ska vi inom Sverigedemokraterna fatta vårt beslut.

”Kan man ha åsikter om”

– Sedan kan jag konstatera att majoritetspartierna inte skiljer på IFO och äldreomsorgen – utan de ser det som en helhet i budgetdiskussionerna. Det kan man självklart ha åsikter om. Här är det solklart att det är placeringarna inom IFO som har kostat pengar. Det är skrutt att inte regeringen – Stefan Löfven (S) och de andra där upp i Stockholm – skickar mer pengar till kommunerna för detta.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: