Leif Axelsson (SD) tycker att politikerarvodena ska sänkas på sikt

Leif Axelsson (SD) tycker att politikerarvodena ska sänkas på sikt

2021-12-16 Av av Peter A Rosén

Annons: Nationaldagen 6 juni

OSKARSHAMN

Politikerarvodena i Oskarshamns kommun bör sänkas på sikt.

Det anser fullmäktigegruppledaren Leif Axelsson (SD).

Han tycker också att det är både sunt och relevant att diskutera huruvida arvodena ska vara kopplade till riksdagsledamöternas arvoden eller inte.

”Detta var ett girigt sätt att agera”

LEIF AXELSSON (SD)

Se över den politiska organisationen

– Vi har under flera års tid föreslagit att den politiska organisationen bör ses över i kommunen – men alltid fått avslag på detta. Förslaget har vi bland annat lagt som en del av vårt budgetförslag men vi har även påtalat problematiken i kommunstyrelsen. Nu har kommunstyrelsen dock, sent omsider, beslutat att se över den politiska organisationen för kommande mandatperiod, vilket är ett litet steg i rätt riktning. Vi kommer i dessa diskussioner fortsätta driva frågan om att den politiska organisationen, inklusive arvodena, behöver ses över, säger Leif Axelsson.

Han fortsätter:

– Vi sverigedemokrater ser gärna att det blir färre högarvoderade politiker i kommunen och att mer resurser läggs på att göra det enklare för verklighetens folk att engagera sig politiskt. Efter valet 2018 så samarbetade Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet för att få oppositionsrådsposten. De gick också samman för att rösta fram varandras kandidater. Detta var ett girigt sätt att agera och visar på att det var plånboken som styrde dessa partier.

”Sverigedemokraterna skulle hållas helt utanför”

SD är kommunens näst största parti

– Sverigedemokraterna skulle hållas helt utanför – och trots att vi var och är kommunens näst största parti, så skulle inget arvode utgå för vårt politiska arbete. Efter diskussioner med övriga partier, så erbjöds även vi ett arvode, men inga ordförande-, eller viceordförandeposter – de gick till Socialdemokraterna och den övriga oppositionen.

67 925 kronor per månad.

Så mycket får Andreas Erlandsson (S) – kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun – i arvode från och med den 1 januari 2022.

Andreas Erlandsson (S). Arkivfoto: Peter A Rosén

Makthavarna i kommunstyrelsen tog på tisdagen ett beslut om att höja sina arvoden med 2,29 procent från och med ovannämnda datum.

Höjningen är kopplad till riksdagsledamöternas ersättning, som höjs med 2,29 procent – vilket innebär att riksdagsledamöterna får 1 600 kronor mer i månaden (det nya månadsarvodet landar på 71 500 kronor, vilket exempelvis kan jämföras med genomsnittslönen i den svenska ekonomin som uppgick till 36 100 kronor förra året, 2020, enligt Ekonomifakta).

I Oskarshamns kommun är det bara Vänsterpartiet som säger nej till den här höjningen. De vill behålla arvodena på den nuvarande nivån.

Så här mycket tjänar toppolitikerna från 1 januari 2022:

Kommunfullmäktiges ordförande Yvonne Bergvall (S): 8 580 kronor i månadsarvode (tolv procent av riksdagsarvodet)

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Karl-Erik Gustavsson (L): 5 005 kronor i månadsarvode (sju procent av riksdagsarvodet)

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Catrin Alfredsson (S): 2 860 kronor i månadsarvode (fyra procent av riksdagsarvodet)

Gruppledare för politiskt parti, Leif Axelsson (SD): 14 300 kronor i månadsarvode (20 procent av riksdagsarvodet)

Leif Axelsson (SD). Arkivfoto: Peter A Rosén

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S): 67 925 kronor i månadsarvode (95 procent av riksdagsarvodet)

Kommunstyrelsens förste vice ordförande Lucas Lodge (M): 60 775 kronor i månadsarvode (85 procent av riksdagsarvodet)

Lucas Lodge (M). Arkivfoto: Peter A Rosén

Kommunstyrelsens andre vice ordförande, oppositionsrådet Mathias Karlsson (L): 57 200 kronor i månadsarvode (80 procent av riksdagsarvodet)

Mathias Karlsson (L). Arkivfoto: Peter A Rosén

Lena Granath (V) och Anton Sejnehed (S), ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott: 14 300 kronor i månadsarvode (20 procent av riksdagsarvodet)

Lena Granath (V). Arkivfoto: Peter A Rosén

Bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S): 35 750 kronor i månadsarvode (50 procent av riksdagsarvodet)

Anton Sejnehed (S). Arkivfoto: Peter A Rosén

Bildningsnämndens förste vice ordförande Carina Lind (M): 17 875 kronor i månadsarvode (25 procent av riksdagsarvodet)

Bildningsnämndens andre vice ordförande Magnus Larsson (C): 14 300 kronor i månadsarvode (20 procent av riksdagsarvodet)

Magnus Larsson (C). Arkivfoto: Peter A Rosén

Socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M): 35 750 kronor i månadsarvode (50 procent av riksdagsarvodet)

Rolf Lindström (M). Arkivfoto: Peter A Rosén

Socialnämndens förste vice ordförande Anita Hultgren (S): 17 875 kronor i månadsarvode (25 procent av riksdagsarvodet)

Socialnämndens andre vice ordförande Ingemar Lennartsson (KD): 14 300 kronor i månadsarvode (20 procent av riksdagsarvodet)

Ingemar Lennartsson (KD). Arkivfoto: Peter A Rosén

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Ylva Alexandersson (M): 21 450 kronor i månadsarvode (30 procent av riksdagsarvodet)

Ylva Alexandersson (M), i mitten. Anita Hultgren (S), till höger. Arkivfoto: Peter A Rosén

Samhällsbyggnadsnämndens förste vice ordförande Marie Holmgren (S): 10 725 kronor i månadsarvode (15 procent av riksdagsarvodet)

Samhällsbyggnadsnämndens andre vice ordförande Tobias Eriksson (L): 9 295 kronor i månadsarvode (13 procent av riksdagsarvodet)

Tekniska nämndens ordförande Yvonne Bergvall (S): 21 450 kronor i månadsarvode (30 procent av riksdagsarvodet)

Yvonne Bergvall (S). Arkivfoto: Peter A Rosén

Tekniska nämndens förste vice ordförande Stefan Pettersson (M): 10 725 kronor i månadsarvode (15 procent av riksdagsarvodet)

Tekniska nämndens andre vice ordförande Per Tingström (KD): 9 295 kronor i månadsarvode  (13 procent av riksdagsarvodet)

Dela gärna artikeln med dina vänner: