Liberalerna i Oskarshamns kommun: ”Vi ser fram emot våren”

Liberalerna i Oskarshamns kommun: ”Vi ser fram emot våren”

2021-03-02 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

I ett årsmötesuttalande betonar Liberalerna på det lokala planet att Oskarshamn kan spela en nationell och internationell roll inom forskningen kring nya kärnreaktorer.

Mathias Karlsson (L), oppositionsråd i Oskarshamns kommun.

”Vi har en unik anläggning i form av Äspölaboratoriet och nu med fokus på en ny forskningsreaktor. Det är hög tid att kommunen växlar upp sin närvaro och tydliggör att man vill hjälpa utvecklingen framåt”, skriver Liberalerna i årsmötesuttalandet.

”Precis vad vi behöver”

”Vi liberaler anser att verksamhet med spetskompetens är precis vad vi behöver för att locka hit fler invånare med hög kompetens. Kommunens vision ”Oskarshamn – ett internationellt energicentrum och en kommun med hög livskvalitet och tillväxt” är inte ny, men nu är det dags att visa att vi menar allvar”, understryker Liberalerna.

”Vi behöver samtidigt höja oss inom kommunens egen verksamhet och verkligen leverera vad våra invånare faktiskt förväntar sig inom våra basområden vård, skola och omsorg. Först då kan Oskarshamns kommun utvecklas som helhet och gå en ljusare framtid till mötes”, skriver partiet.

På årsmötet, som hölls den 24:e februari, hade Liberalerna i Oskarshamns kommun bjudit in riksdagsledamoten och kulturutskottsledamoten Christer Nylander (L) som gästföreläsare.

Kreativa näringar och kulturutbud är viktiga hörnstenar för en attraktiv plats som vill utvecklas, fastslog han.

”Kulturen kan blomstra”

”Det är viktigt att alltid stötta näringsliv och föreningsliv inom kulturen, inte bara under pandemin. Vi ser fram emot våren och tiden efter corona, då kulturen återigen kan blomstra”, skriver Liberalerna i Oskarshamns kommun, som vill ”skapa mer liv” i staden och kommunens ”ytterområden”.

Partiet föreslår att kommunen ska hjälpa till med att fylla tomma lokaler.

Liberalerna nämner två exempel: kulturell verksamhet och att Nova förlägger en del utbildningar i pilotlokaler.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN