Oskarshamns kommun har fått in ett nytt förslag på placering av den nya hockeyarenan: Så svarar kommundirektören

Oskarshamns kommun har fått in ett nytt förslag på placering av den nya hockeyarenan: Så svarar kommundirektören

2022-08-09 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Skulle kommunen kunna bygga den nya hockey- och evenemangsarenan på det gamla Jysk-området i Oskarshamn?

Den fråga ställer en privatperson i ett e-postmeddelande till kommunens servicecenter.

Personen i fråga konstaterar att det finns skyddsvärda träd på den föreslagna arenaplatsen på tennishallsområdet – han undrar därför om kommunen har utrett Jysk-platsen, där det i dag finns ett stort antal parkeringsplatser.

Han påpekar att man skulle kunna bygga den nya hallen nära den befintliga hallen, så att man kan ha en gångportal (bro) mellan de båda hallarna.

Parkeringsplats

Han skriver också att man skulle kunna riva IFK Oskarshamns paviljong vid idrottsparken om det behovet uppstår.

Personen föreslår sedan att man gör om tennishallsområdet till en parkeringsplats, efter att en ny tennishall har byggts i Ernemar eller på ett annat ställe.

Han konstaterar att förslaget är tidssparande.

”Tack för ditt inspel i frågan”, skriver kommundirektören Henrik Andersson i ett svar.

Han fortsätter:

”Ett liknande förslag har varit uppe på idéstadiet, men inte utretts djupare. Det är bra med olika förslag och möjliga lösningar – men just nu jobbar vi dock vidare med de politiska beslut som tagits och vi inväntar svar på en fördjupad naturinventering runt tennishallen.”

Läs en uppföljning här.

Henrik Andersson, kommundirektör i Oskarshamns kommun. Arkivfoto: Peter A Rosén

Översta bilden: IK Oskarshamn

Dela gärna artikeln: