Regeringen föreslår höjt bostadstillägg till pensionärer

Regeringen föreslår höjt bostadstillägg till pensionärer

2022-03-17 Av av Oskarshamns-Nytt

SVERIGE

Regeringen har idag, torsdag, beslutat om en proposition med förslag på ytterligare höjning av bostadstillägget till pensionärer samt höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen.

I propositionen föreslår regeringen att bostadstillägget till pensionärer ska höjas genom att konsumtionsstödet inom bostadstillägget höjs med 200 kronor per månad för ogifta och 100 kronor per månad för gifta.

Konsumtionsstödet ger lika stor ersättning till alla pensionärer som har bostadstillägg. Det innebär att även hushåll med låga bostadskostnader får del av det höjda bostadstillägget.

Utbetalning från augusti

För att pensionärer som betalar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen också ska få ta del av höjningen föreslår regeringen att minimibeloppet som används för att fastställa avgifter enligt socialtjänstlagen höjs i motsvarande omfattning.

Lagändringen gällande bostadstillägg föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och betalas ut från augusti 2022. Lagändringen i socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: