Så mycket mer får sjuksköterskorna i Oskarshamns kommun i månadslön

Så mycket mer får sjuksköterskorna i Oskarshamns kommun i månadslön

2022-05-05 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

24 allmänsjuksköterskor i Oskarshamns kommun får 5 000 kronor mer i månaden, vilket ger en årskostnad på cirka 1,5 miljoner kronor.

Sex distriktssköterskor får 3 000 kronor mer i månaden (årskostnaden landar på 227 000 kronor).

Nio skolsköterskor får 3 000 kronor mer i månaden (vilket ger en årskostnad på 341 000 kronor).

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, som fungerar som personalutskott, röstade ja till detta på tisdagen, då en satsning på sjuksköterskegruppen kom upp på dagordningen – som ett tillägg till den lönepolitiska satsningen i år. Ärendet stannade i kommunstyrelsens arbetsutskott – och går således inte vidare till kommunstyrelsen.

Satsningen finansieras inom befintlig budgetram för löneöversyn 2022.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn