Så mycket mer kan en halv miljon pensionärer få i plånboken varje månad

Så mycket mer kan en halv miljon pensionärer få i plånboken varje månad

2022-04-19 Av av Oskarshamns-Nytt

SVERIGE

1 000 kronor i månaden.

Så mycket får en halv miljon pensionärer i garantitillägg om regeringens förslag går igenom i riksdagen.

Regeringen, som presenterade sin vårbudget på tisdagen, vill även höja bostadsbidraget – tillfälligt – för barnfamiljer.

För dem som bor i södra Sverige förlängs kompensationen för de höga elpriserna.

Och nyligen lade S-regeringen fram en extra ändringsbudget med sänkt skatt på drivmedel.

Men det är alltjämt oklart om vårbudgeten får grönt ljus i riksdagen.

Socialdemokraterna har bara 100 av de 349 mandaten.

Oppositionen kan enas om att genomföra ändringar i regeringsförslaget, vilket man gjorde i höstas.

Garantitillägget till pensionärer skulle kunna mejslas om i och med att flera partier tycker att det borde konstrueras på ett bättre sätt.

Regeringen lägger i år drygt fyra miljarder kronor på garantitillägget för pensionärerna med de lägsta inkomsterna (9,4 miljarder kronor under helåret 2023).

Socialdemokraterna lägger dessutom närmare fyra miljarder kronor på klimatbonusen, som ska locka fler att köpa en bil som går på el i stället för fossila bränslen.

Regeringen presenterade satsningar på omkring 35 miljarder kronor, sammanlagt, för det innevarande året. Bland de större posterna finns sex miljarder kronor som ska täcka sjuklönekostnader som uppstår på grund av pandemin.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: