Edit Content

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Säkerhetspolisen höjer terrorhotnivån: ”Arbetar hårt för att garantera säkerheten”

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox

Varje fredag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

SVERIGE

Säkerhets­polisen har i dag beslutat att höja terrorhot­nivån från förhöjt hot, till högt hot, från tre till fyra på en fem­gradig skala. Med anledning av det försämrade säkerhets­läget arbetar regeringen intensivt och löpande för att vidta de åtgärder som behövs.

Beslut om att höja terror­hotnivån är ett myndig­hets­beslut som fattas av säkerhets­polis­chefen. Höjningen sker efter en samman­vägd bedöm­ning av det strategiska terror­hotet mot Sverige. Hotbedöm­ningen vilar dels på vad som är känt i nuet, dels på möjlig framtida utveckling.

– Sverige har gått från att vara ett så kallat legitimt mål till ett priori­terat mål för terrordåd. Våra myndig­heter, inte minst just Säpo och Polisen, arbetar hårt för att garantera säker­heten i Sverige och vi vet att planerade dåd har avvärjts. Även utom­lands hotas svenska intressen, säger stats­minister Ulf Kristersson.

Följer utvecklingen dagligen

Regeringen står nu i mycket nära kontakt med Säker­hets­polisen, Polis­myndig­heten, Försvars­makten och flera andra viktiga myndig­heter. Vi följer utveck­lingen dagligen och arbetar gemensamt för att förebygga och stoppa terrordåd, i Sverige eller mot svenska intressen.

– Att värna alla svenska med­borgares frihet, säkerhet och trygghet – i Sverige och utom­lands – är regeringens absolut viktigaste uppgift. Vi värnar vårt öppna samhälle mot de som hotar det, vi står upp för våra demo­kratiska värderingar, men vi skyddar oss, säger stats­minister Ulf Kristersson.

Bekämpa terrorism

Regeringen har fattat ett antal beslut som syftar till att under­lätta för myndig­heterna i deras arbete att minska risken för terror­angrepp. I maj tidigare i år fattade regeringen beslut om att tillfälligt återinföra gräns­kontroller vid inre gräns och nyligen fattade regeringen beslut om att förstärka kontrol­lerna vid inre gräns. Inre gräns­kontroll syftar till att kunna identifiera personer som reser in till Sverige och som kan utgöra ett säker­hetshot eller på annat sätt hota allmän ordning och säkerhet i landet. 

Regeringen har också fattat beslut om att de 15 myndig­heterna i samverkans­rådet mot terrorism ska intensifiera sin samverkan för att stärka Sveriges förmåga att förebygga, förhindra och försvåra terrorism och vålds­bejakande extremism. Därtill ska Säker­hets­polisen, Polis­myndig­heten, Försvars­makten och Försvarets radio­anstalt förstärka sitt operativa samarbete för att bekämpa terrorism och agera mot individer som bedöms utgöra ett terrorhot.

”Att värna alla svenska med­borgares frihet, säkerhet och trygghet – i Sverige och utom­lands – är regeringens absolut viktigaste uppgift.”

Statsminister Ulf Kristersson (M)

Vidtar åtgärder

Terrorhotnivån i sig kräver inte några särskilda åtgärder från allmän­heten. Bedöm­ningen är främst ett verktyg för olika myndig­heter och andra aktörer i samhället som i sin verksam­het kan behöva vidta åtgärder för ökad säkerhet och trygghet.

Regeringen har under hela det inne­varande året haft en dialog med myndig­heterna i syfte att säker­ställa att de har de verktyg som krävs för att möta ett försämrat säkerhets­läge och ett ökat terrorhot. Arbetet fortsätter nu med oförminskad kraft.

Säkerhetspolischef Charlotte von Essen , statsminister Ulf Kristersson, justitieminister Gunnar Strömmer, och rikspolischef Anders Thornberg
Säkerhetspolischef Charlotte von Essen , statsminister Ulf Kristersson, justitieminister Gunnar Strömmer, och rikspolischef Anders Thornberg på torsdagens pressträff i Regeringskansliet.

Källa: Justitiedepartementet

Foto: Nadine Sohier/Regeringskansliet

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS