SD vill veta vad Andreas Erlandsson (S) tänker göra för att få stopp på våldet

SD vill veta vad Andreas Erlandsson (S) tänker göra för att få stopp på våldet

2021-09-28 Av av Oskarshamns-Nytt

OSKARSHAMN

Michael Erlandsson (SD), översta bilden, har – med anledning av den senaste tidens våldsutveckling i Oskarshamn – skrivit en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S).

– Det är glädjande att Andreas Erlandsson delar Sverigedemokraternas oro kring våldsutvecklingen i kommunen, säger fullmäktigegruppledaren Leif Axelsson (SD).

– Våldsutvecklingen är något som vi har påtalat under lång tid och vi har även lagt konkreta förslag för att motverka detta. Från Sverigedemokraternas sida har vi i kommunfullmäktige även bjudit in övriga partier till dialog för att hitta gemensamma lösningar på den negativa utvecklingen, men detta har Andreas Erlandsson tyvärr sagt nej till, tillägger han.

Leif Axelsson (SD). Arkivfoto: Peter A Rosén

”Vi sverigedemokrater anser att Andreas Erlandsson är skyldig medborgarna ett svar”

MICHAEL ERLANDSSON (SD), FULLMÄKTIGELEDAMOT

– Vi sverigedemokrater anser att Andreas Erlandsson är skyldig medborgarna ett svar på vad han och Socialdemokraterna tänker göra konkret för att ändra våldsutvecklingen i kommunen samt om han är beredd att bifalla några av de konkreta förslag som Sverigedemokraterna presenterar i sitt budgetförslag. Därför har vi idag lämnat in en interpellation i frågan riktad till kommunalrådet, säger fullmäktigeledamoten Michael Erlandsson, som ställer följande frågor till Andreas Erlandsson i interpellationen:

– Anser du fortfarande, i ljuset av statistiken från BRÅ och händelser i kommunen, att otryggheten och brottsligheten inte är ett problem i kommunen?

– Delar du BRÅ:s uppfattning om att brottsligheten i kommunen har ökat?

– Är du nöjd med tryggheten i kommunen?

– Vad tänker du göra för att motverka otryggheten och våldsutvecklingen i kommunen?

– Är du beredd att stödja något eller några av Sverigedemokraternas trygghetsskapande förslag som finns med i vårt driftbudgetförslag?

”Tryggt land”

”Sverige var en gång känt som ett tryggt och harmoniskt land med en stark gemenskap. Tyvärr ser vårt land och samhälle inte ut så längre. Över hela landet ser vi en växande otrygghet och en allt grövre kriminalitet som tidigare var okänd. Även i Oskarshamn har utveckling gått åt fel håll. De senaste åren har vi sett skjutningar, mord, våldtäktsförsök och misshandelsfall i kommunen där personer till synes oprovocerat blir angripna. Vi kan se att det förekommer att flera gärningsmän ger sig på en enskild individ, vilket väcker både rädsla som avsky. Våldet i vårt samhälle har onekligen blivit råare och grövre där syftet bakom brottet många gånger verkar vara att förnedra offret. I kommunen har vi läst om ett flertal incidenter i eller kring våra skolor såsom rån, misshandel och hot. Den här utvecklingen vill vi Sverigedemokrater inte se i vårt samhälle utan vi kräver krafttag mot den växande brottsligheten och otryggheten”, skriver Michael Erlandsson i interpellationen.

Han fortsätter:

”Sverigedemokraterna har under lång tid påtalat problematiken med den växande otryggheten i kommunen och lagt konkreta förslag på trygghetsskapande åtgärder i såväl motioner som vårt förslag till driftbudget. Som parti har vi bland annat föreslagit (1) incidentrapporter från kommunens skolor så att politiken snabbt kan ta ansvar och agera, (2) att kommunen inleder dialog med polisen i syfte att verka för fler synliga poliser i kommunen, (3) att kommunen verkar för fler väktare i kommunen som kan bevaka utsatta platser samt (4) kameraövervakning på platser där det finns särskilt behov. Vi har därtill i fullmäktiges talarstol bjudit in övriga partier för gemensamma samtal om otryggheten och hur vi tillsammans kan motverka. Men tyvärr har vi inte fått gehör för denna inbjudan, vilket vi tycker är beklagligt.”

”Påhopp”

”När Sverigedemokraterna har påtalat den negativa utvecklingen har vi ständigt mötts av påhopp där bland annat Socialdemokraterna och Moderaterna menar att vi överdriver. Kommunalrådet har vid ett flertal tillfällen påstått att kommunen inte är mer otrygg och att brottsligheten inte har ökat. Dessa påståenden har kommunalrådet vidhållit även när vi genom Brottsförebyggande Rådets statistik har kunnat påvisa att brott mot liv och hälsa har ökat med cirka 27 procent i kommunen mellan åren 1996 och 2019. Under samma period har sexualbrotten ökat med 37,6 procent i kommunen, enligt BRÅ:s statistik. Sverigedemokraterna vill därför veta, och anser att medborgarna har rätt att kräva svar från kommunalrådet, om han fortfarande står fast vid att brottsligheten inte är ett problem i Oskarshamn.”

”Vi sverigedemokrater möter, lyssnar och samtalar ofta med medborgare och får till oss deras känslor och oro för den växande otryggheten. Vi sverigedemokrater ställer oss frågande till om kommunalrådet möter och lyssnar på kommuninvånarna och hör deras oro. För om kommunalrådet gjorde det så har vi svårt att se hur han kan göra uttalanden i vilka han ignorerar medborgarnas upplevelser”, skriver Michael Erlandsson i interpellationen.

Dela gärna artikeln: